< Terug

Kringviering: Lente is Pasen en hoop

Thema: Lente is Pasen en Hoop

Beoogd gebruik: Kringviering of huiskamerviering (rekening houdend met mensen met een verstandelijke beperking of een hersenaandoening zoals Alzheimer)

Beoogde datum: 08-04-2019

Downloads

Dit bestand in Word

Uitgangspunten bij thema en teksten

Op steeds meer plekken is er behoefte aan een meer inclusieve manier van vieren, waarbij ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking of een hersenaandoening zoals Alzheimer. Vaak kunnen zij niet voor zichzelf opkomen en horen ze er ook niet echt bij. Deze kringviering is bedoeld om in een huiskamer te vieren op een manier die prettig is voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vieren met mensen met een verstandelijke beperking vraagt om een andere mentaliteit. Waar bij een ‘gewone’ viering de orde van dienst vaak uitgangspunt is, vraagt vieren voor mensen met een verstandelijke beperking juist meer een ‘anything goes’ mentaliteit. Als dat ene liedje gezongen moet worden, als je moeder ziek is of een huisgenoot overleden dan vraagt dat nú actie en niet over 14 dagen. Dat is de charme, maar ook de kwetsbaarheid van vieren met mensen met een verstandelijke beperking.

Je probeert meer gericht te zijn op de bezoekers van de viering dan op de dienst die gehouden moet worden. Paradoxaal genoeg vraagt het juist meer van je voorbereiding. Je moet zó thuis zijn in het thema en het verhaal van de dienst, dat je daarmee kunt spelen.

Muziek is heel belangrijk. Ik stel voor het heel eenvoudig te houden: zang en gitaar, of piano en fluit. Je kunt op sommige plekken in de liturgie korte muzikale intermezzi inplannen.

Liturgie

Welkomstritueel

Het is belangrijk een welkomstritueel te houden, waarbij er 1-op-1 contact is. Je kunt elkaar de hand geven. Ook kun je, met een belletje of een klankschaal iedereen persoonlijk welkom heten door de ‘klok’ voor hen te luiden.

Zingen: Kom in de kring van Gods gezin (Kinderopwekking 5, HH 398)

Aansteken van een paaskaars of huispaaskaars en zingen (op de melodie van Kumbaya my Lord):

Kom bij ons, o Heer, kom bij ons (3x) O Heer, kom bij ons.

Blijf bij ons, O Heer, blijf bij ons (3x) O Heer, blijf bij ons.

Suggestie voor een tekst:

Een kaars is een lamp. Kijk maar. Als je het licht uit doet, geeft de kaars licht. Een kaars is ook een kachel. Als je je hand erbij houdt, dan voel je dat je hand warm wordt. Zoals een kaars licht en warmte geeft, zo geeft God ons ook licht en warmte. God is licht: want hij is er altijd. God is warmte, want hij houdt van jou en hij zal er altijd voor je zijn.

We krijgen de groeten van God.

Mogelijkheden:

  • zelf ‘Genade zij u en vrede…’ uitspreken of

  • ‘Votum’ van Sela als luisterlied.

Gebed

In dit gebed bid je voor de viering, de gasten en het samenzijn. Het is belangrijk om hierin stil te staan bij recente gebeurtenissen. Wat is er in de wereld om ons heen gebeurd? Is er iemand terug, bijvoorbeeld na een periode van ziekte, lang niet gezien, enzovoorts.

Over het thema

Bij het thema lente kun je allerlei dingen laten zien. Denk aan jong leven, groene takjes die uitlopen, bloesem. Je kunt vertellen over hoe buiten alles koud en doods leek, en hoe er toch weer nieuw leven bloeit. Je kunt ook, als je er een gevonden hebt, een vogelei laten zien.

Zingen: Weet je dat de lente komt (Elly & Rikkert)

Zingen: Lees je bijbel, bid elke dag. (HH 382)

Ik neem aan dat de bijbehorende gebaren bekend zijn.

De bijbel gaat open bij het verhaal over Alles Wordt Nieuw (Openbaring 4, 7, 21), uit de Prentenbijbel.

Ik heb voor de prentenbijbel gekozen vanwege de prachtige afbeeldingen en de eenvoudige tekst.

We zingen samen: Alles wordt nieuw I, 30

We luisteren naar het verhaal

Bij het vertellen van het verhaal is het heel belangrijk om contact te maken. Je kijkt de bezoekers in de kring aan en vertelt het verhaal in eenvoudige taal na. Ik zou graag een compleet uitgewerkte tekst willen aanleveren, maar dat gaat echt niet werken. Je zult zien, dat je op het moment dat je een gedrukte tekst voorleest, je het contact verliest. Wat wel werkt, is werken met visueel materiaal, plaatjes, voorwerpen. Daarom volsta ik met het aanstippen van gedachten, met suggesties voor een plaatje, of een voorwerp.

De lente is altijd verbonden geweest met Pasen. In het nieuwe groen en het jonge leven zien we een echo van Pasen, een nieuw begin, opstanding.

Laten zien: takje, ontluikend groen

Er zijn in ons leven dingen die we best moeilijk vinden. Ziekte, pijn, leven met een beperking. We zijn kwetsbare mensen en dat is moeilijk. Waarom word ik ziek? Waarom gaat je moeder dood? Vind daar maar eens een antwoord op waar je mee kunt leven.

Laten zien: gebroken takje, kaars doormidden,

God heeft beloofd dat er een nieuwe wereld komt. Een wereld waarin alle mensen in vrede met elkaar samenleven. Een wereld zonder ziekte, pijn en lijden. Een wereld waar we met God zullen samen zijn en alles goed zal zijn.

Laten zien: prent uit de prentenbijbel, verhaal 36

Daar is een belangrijk woord voor. Hoop. Hoop is dat je niet zegt: het zij zo. Hoop is niet bij de pakken neerzitten. Hoop is vertrouwen dat het goed komt, dat God je helpt en dat er bij hem dingen kunnen die bij ons niet kunnen. Dat is ook waar Pasen over gaat. God maakt dingen nieuw.

Muziek: gitaar en zang

Verwerking van het thema

Je kunt de eerder genoemde takken uitdelen aan de bezoekers en hen vragen die thuis in een vaas te zetten. Dan lopen de takken nóg mooier uit.

Indien gewenst: Collecte.

Danken en Bidden

Ik vraag vaak in het rond of er dingen zijn waar wij dankbaar voor zijn. Ook vraag ik voor wie of voor wat we kunnen bidden. Je moet niet raar opkijken van vreemde of vage gebedsintenties. Zelfs al begrijpen wij het niet: God zal het wel begrijpen. Als bezoekers kunnen lezen en schrijven kun je er ook voor kiezen gebedsintenties op te schrijven en die te verzamelen.

Ritueel (zie onder) en zingen: De vrede van God (Opwekking 602)

We zingen elkaar een zegen toe (Opwekking 710)

Muziek: gitaar en piano.

Idee voor een ritueel

Ik ben zelf gewend bezoekers die dat willen te zalven na de voorbeden. Dan teken ik met zalfolie een kruis op hun voorhoofd en zeg ik:

‘Ik wens je toe dat God van je houdt’

Zo heb je even contact met iedereen en je prikkelt ook andere zintuigen. Je kunt heel eenvoudig zelf zalfolie maken met wat olijfolie en kruiden.

Ik benadruk op deze plek hoe belangrijk het is om los te zijn van papier. Het gaat om contact en delen. Mijn overtuiging is dat in onze manier van contact zoeken en delen onze bezoekers ervaren van de liefde van God.

Bronnen

  • Prentenbijbel (Nederlands Bijbelgenootschap), verhaal 36

  • Votum (Sela)

< Terug