Menu

Premium

Bouwstenen kringviering: In Gods naam verbonden

Bij Marcus 10 vers 1 tot en met 12

Beoogde datum: 07-10-18

Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering

Thema: God verbindt ons aan elkaar

Zie ook:

Complete liturgie voor een kringviering bij ditzelfde thema

Register kringvieringen

Download:

Dit bestand in Word

Uitgangspunten bij thema en teksten

Het bekende vers dat de mens niet mag scheiden wat God verbonden heeft, is een struikelblok voor veel mensen die met echtscheiding te maken hebben. In deze viering proberen we dieper af te steken naar de onderliggende betekenis van deze tekst. Kern is dat mensen geroepen zijn om samen te leven, te verbinden, en niet mensen uit elkaar te drijven.

Opmerkingen bij de Bijbellezing

Gekozen is voor één Bijbellezing, namelijk het evangelie van de zondag (volgens het oecumenisch leesrooster). Het liturgische voorschrift om meer lezingen te gebruiken, levert vaak verwarring in de preek op, als er recht gedaan moet worden aan meerdere teksten die soms heel verschillend zijn.

Het thema dat voor deze viering is gekozen, komt daardoor des te beter uit.

Liedsuggesties

Openingsliederen

  • Psalm 119: 31-34, behorende bij de 3e zondag van de herfst: NLB Psalm 119a, Psalm 8;

  • Morgenlied, bijvoorbeeld NLB 221 of

  • Aanvangslied, bijvoorbeeld NLB 275.

Kyrie- en glorialiederen

Psalm 103c NLB; NLB 304 of NLB 305; NLB 880

Liederen bij de Bijbellezing en na de overdenking

NLB 791; NLB 973; NLB 974; NLB 975.

Slotliederen

NLB 754; NLB 825: 1, 3 en 5; NLB 845.

Suggesties voor liturgische teksten

  • Kyriëgebed

God van ons leven, wij roepen uw naam

over uw geschonden aarde,

over uw schepping in nood,

mensen en dieren die het slachtoffer zijn,

van winzucht en uitbuiting,

voor wie op de vlucht is, op zoek naar veiligheid en beschutting, bidden wij.

God, Heer van de schepping, wij roepen uw naam

U die alles hebt geschapen, de adem en het morgenlicht,

voor ieder die in ademnood verkeert,

voor wat verstikt wordt en niet tot bloei kan komen, bidden wij.

God, bron van leven en vrede,

wij roepen uw naam, tegen alles in wat uw goedheid weerspreekt,

dat wij niet achter blijven, onder onze eigen maat,

dat wij steeds weer moed vinden, om op te staan,

en ons in te zetten voor een betere wereld, voor een eerlijker bestaan,

kom ons tegemoet met uw genade, en leg ons het loflied weer in de mond,

AMEN

  • Gebed van de zondag (voor de bijbellezing)

Goede God, ook vandaag openen wij ons weer voor het verhaal,

het verhaal van mensen en hun lotgevallen;

het verhaal van mensen in hun onderlinge verhoudingen,

en alles wat menselijk is, horen wij daarin terug,

het kleine en al te menselijke, maar ook het grote,

van de verwachting die nooit dooft, van hoop en uitzicht,

dat telkens nieuwe perspectieven biedt.

Wij bidden, laat dat ook in ons eigen leven zo zijn,

dat we door de bijbel het zicht op uw goedheid verdiepen,

dat we lezen én gelezen worden.

Zegen daarom ons samenzijn, hier, in alle eenvoud.

Laat alles zijn tot eer van uw Naam.

  • Dankgebed en voorbeden

Goede God, wij danken U voor uw schepping,

voor al het leven, voor de mensen en voor de liefde,

voor alles waardoor wij voor elkaar bestaan.

Goede God, wij komen tot U, bron van al het leven,

wij bidden voor de wereld waarin wij leven,

voor mensen, tussen de tijden, van hoop en verwarring,

geef vrede in deze wereld, tussen volkeren en religies,

en maak ons vredelievend, geduldig en ruimhartig

in relaties en vriendschappen, overal waar wij samen zijn.

Goede God, wij bidden voor wie moet vluchten van huis en haard

voor slachtoffers van geweld, in oorlog en conflict,

voor de slachtoffers van seksueel geweld,

Wij bidden voor wie gekwetst is in en door de liefde,

voor wie huwelijk of relatie zag stranden

en moet leven met de pijn daarvan.

Geef ons allemaal opnieuw vertrouwen in het leven

en in de liefde.

Goede God, wij bidden voor wie zorgen heeft om gezondheid,

naar lichaam of naar geest,

Voor wie zorgen heeft om werk en inkomen, bidden wij,

voor wie tekortkomt, maak ons bereid tot delen;

voor de angstige mensen, voor wie moeite heeft als de dagen korten,

Voor de kwetsbaren, dat wij hen sterken met onze zorg en aandacht.

Goede God, wij bidden tenslotte voor ons zelf, leden van uw gemeente,

voor de kerk, wereldwijd,

dat wij overal tekenen oprichten van uw Koninkrijk dat komt.

Maak ons waakzaam, verwachtingsvol en boven alles bereid

om te verbinden en te helen,

om te groeien in geloof, hoop en liefde.

Zo bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde:

Onze Vader…..

AMEN

  • Wegzending en Zegen

De Eeuwige zal je zegenen en je behoeden

De Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn

De Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden en je vrede geven, AMEN

Ideeën voor een moment met de kinderen

Vraag aan de kinderen: waaraan kun je zien of iemand verkering heeft?

Antwoorden: ze doen dingen samen, horen bij elkaar, komen voor elkaar, laten zien dat ze van elkaar houden… Maar ook, ze komen voor elkaar op, ze helpen elkaar, enzovoort.

Liefde is, bij elkaar horen en voor elkaar instaan. Dat is moeilijk genoeg.

Belangrijkste is, dat je elkaar aan blijft kijken.

Kinderlied: Liefde is weer durven dromen, MAW 26.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken