Menu

Basis

Dansen in hun afwezigheid?

Hij zei het op een kenmerkende Afrikaanse manier, die predikant uit Malawi. ‘Vandaag dansen wij als ouderen in de kerk en we zeggen tegen de jongeren: morgen zijn jullie aan de beurt!

Maar als we zo denken, dan dansen we morgen in hun afwezigheid!’

In de afgelopen jaren hebben we in zendingsorganisatie GZB met verschillende leiders uit de kerk in Afrika nagedacht over de positie van kind en jongere. Op veel plekken in de wereld wordt niet ontkend dat kinderen bij de gemeente van Christus horen, maar ondertussen functioneert veel jeugdwerk wel als een soort speeltuin naast de kerk. Kinderen als hoopvolle belofte voor de toekomst van de kerk, maar nog niet met volledige betekenis voor de kerk van nu. De bekende uitspraak: ‘Jongeren zijn de toekomst van de kerk’, kan ik eerlijk gezegd ook maar moeilijk verdragen. In sociologisch opzicht mag dit waar zijn, bijbels gezien valt erop af te dingen.

God is een God van generaties en leeftijd blijkt in de Bijbel nooit een voorwaarde om God te leren kennen. Jezus die een kind roept (hoe ongehoord!) en ‘in hun midden’ neerzet (Marcus 9), onderstreept dat het Koninkrijk van God en de kerk niet van volwassenen is. Daarom mijn pleidooi om kinderen echt te gaan zien als volwaardig onderdeel van het Lichaam van Christus. Laten we de unieke betekenis en waarde van kinderen meer omarmen en als gemeente doordenken hoe we in alle aspecten van het gemeenteleven een plek kunnen geven. Kinderen doen en tellen mee in het hart van de gemeente. Hun unieke gaven worden ingezet, we vieren hun aanwezigheid, we schakelen hen in tijdens de eredienst.

In het zendingswerk denken we vaak na over het theologisch toerusten van kerkleiders als een belangrijk fundament onder kerk-zijn. Maar laten we daarbij dan vooral ook deze leiders stimuleren om een duidelijke en Bijbelse visie op het kind te ontwikkelen. Want als we dat aspect verliezen, missen we belangrijke kansen om een vitale kerk vandaag de dag te zijn. Of zoals een andere kerkleider uit Rwanda het zei: ‘Als de kerk de energie van kinderen en jongeren niet benut, zullen anderen het overnemen.

Diane Palm werkt voor de GZB, zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk, en houdt zich daar bezig met innovatie en concepten. Binnen de GZB is ze ook betrokken bij het ontwikkelen van een internationale leergemeenschap rondom jeugdwerk.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden