Menu

None

De betekenis en ideeën van Jacques Ellul

Kerk- en religiegeschiedenis

Als leiders het stuur kwijt zijn, media ons bezighouden met bijzaken, en techniek en geld de aarde onderwerpen – wat is dan nog de taak van christenen? Wat betekent het revolutionaire geloof in Christus als donkere wolken zich samenpakken boven de kerk en ons land, maar ook boven de hele aarde? Jacques Ellul was filosoof, socioloog, theoloog en hoogleraar in het recht. Zijn essay ‘Staan in de wereld van nu’ leert christenen hoe ze moeten staan in deze wereld. Tom en Tabitha gingen in gesprek met Frank Mulder over de betekenis en ideeën van Ellul.

Lees deze artikelen aansluitend op het thema techniek en geloof

Techniek en Zingeving

Met techniek geven we ons leven, het leven van anderen en delen van de natuur, vorm. En die vormgeving gaat ver; zonder techniek is onze samenleving ondenkbaar. Veel van onze huizen zijn niet individueel verwarmd, maar gebruiken gemeenschappelijke voorzieningen zoals aardgas om bewoonbaar te zijn. En zonder de bijbehorende digitalisering van grote delen van onze gegevens, kunnen we ook niet meer als samenleving functioneren. [lees verder]

In de schepping geeft God zichzelf

Spiritualiteit gaat vaak over persoonlijke groei en heeft geen antwoord op ontwikkelingen die het leven op aarde bedreigen. Ook theologie en geloofsbeleving zijn meegegaan met het mensen wereldbeeld van de moderne tijd, waarin mensen boven of zelfs buiten de natuur staan en de natuur steeds meer naar hun hand kunnen zetten. Kunnen we deze cultuur van overheersing ombuigen naar een cultuur van verantwoordelijkheid? [lees verder]

Zijn wij onze data?

Sociale media en digitalisering in het algemeen zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Wij leven in afhankelijkheid van digitale technologie. Hoe kijken we aan tegen digitalisering, en het gebruik van algoritmes in het bepalen van ons leven? [lees verder]

Economie en de moraliteit van werk

In dit artikel gaat het om de vraag hoe vanuit de economie een moraliteit van
werk vorm krijgt en welke rol theologie kan spelen bij de waarneming en de
duiding daarvan. [lees verder]

Verstrooid en gezonden

Vroeger woonde God om de hoek. Nu schijnt hij op reis te zijn met onbekende bestemming. In de culturele ballingschap van het christendom in Europa worden we gemakkelijk beslopen door een gevoel van verlatenheid. We vrezen dat dit niet langer Gods wereld is. Geleidelijk verdwijnt hij uit onze denkwereld en onze overwegingen. Zo volgt de secularisatie van de verbeelding op de secularisatie van de samenleving. [lees verder]

Betekent de monteerbare mens de antropologische heilstaat?

Het lijkt erop dat de medische technologie steeds verder vorderingen maakt op het terrein van vervanging en verbetering van menselijke lichaamsfuncties. De vraag komt dan op of het mogelijk zou zijn mensen in al hun fysieke onderdelen te demonteren en opnieuw te monteren met behoud van hun persoonlijke identiteit en waardigheid. [lees verder]

Europa tussen aardse en hemelse waarden

Bepalend voor het christelijke Europa was het besef dat er niet alleen een wereldlijk bestaan is. Twee reacties daarop zijn mogelijk. Ofwel men wendt zich af van de wereld, in afwachting van het goddelijk rijk. Of men keert zich gewelddadig tegen deze wereld, al pogend om het goddelijk rijk hier op aarde te vestigen. Europa staat voor de schone taak om deze uitersten te vermijden en het uit te houden in die spanning. [lees verder]

Lees deze boeken die aansluiten op het thema techniek en geloof

Redactie Theologie.nl

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden