Menu

Premium

De eik en de terebint

Met bomen heb je wat. In de het dorp waar ik woon is, zoals in alle gemeenten, een bomenverordening, waarin keurig, op grond van de Boswet, wordt bepaald wat een boom is en hoe je daarmee dient om te gaan. Waar men er vroeger lustig op los hakte, worden nu oude bomen door een regeling beschermd. Vanaf de leeftijd van zestig jaar komen bomen hier op een speciale lijst. Gaat zo’n oude boom om een of andere reden tegen de vlakte, dan wordt dat als een gemis ervaren. Niet direct een gat in je leven, maar wel in je dorpsaanzicht.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken