Menu

Premium

De predikant als academisch theoloog

De predikant is theoloog, althans veel kerkgenootschappen stellen de eis dat hun voorgangers een academische theologische opleiding moeten hebben gevolgd. Deze eis is echter niet onomstreden. Zo heeft binnen de Protestantse Kerk in Nederland inmiddels de kerkelijk werker een eigen plaats verworven. Om als kerkelijk werker aangesteld te kunnen worden, moet deze persoon eerst een opleiding theologie op hbo-niveau hebben gevolgd. Een aantal van deze kerkelijke werkers is in gemeenten werkzaam waar de predikantsplaats structureel vacant is. Ondanks het kerkordelijk afgebakende werkterrein blijken deze kerkelijk werkers plaatselijk gewoon het werk van een predikant te doen. Behalve dat ze voor een plaatselijke gemeente goedkoper zijn dan een predikant, hebben ze in de ogen van sommige gemeenteleden nog een ander voordeel: hun preken vallen veel beter te begrijpen dan die van academisch geschoolde predikanten. Ook het boek Biografie van de dominee van Gerben Heitink roept de vraag op in hoeverre er behoefte is aan predikanten met klassiek theologische competenties. In het laatste hoofdstuk over de toekomst van het predikantschap – Om de toekomst van een ‘overbodig’ beroep – legt Heitink zijn visie op tafel, waaruit blijkt dat de verkondiging van Gods Woord volgens hem niet tot het takenpakket van iedere predikant hoeft te behoren. In het team van predikanten kunnen volgens hem naast academisch geschoolde theologen ook hbo-theologen, agogen en antropologen een plek krijgen.

Lees het gehele artikel als PDF

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken