Menu

Premium

Denken in milde concepten of volgens strenge methoden?

Gelukkig zijn velen inmiddels doordrongen van het feit dat kennis van het jodendom niet alleen voor de exegese van de bijbel van groot belang is. Wie zich echter zelfs vanuit deze beperkte invalshoek aan de lezing van Ottenheijms proefschrift zet, krijgt veel interessants voorgezet. We zitten dus in de tijd vlak voor en tijdens die van de auteurs van het Nieuwe Testament. De eerste vijf hoofdstukken bieden een knap overzicht van de belangrijkste voorvragen in de judaica. Aan bod komen zaken als de datering van halachische meningen, de reconstructie van de historische en sociale setting van de prerabbijnse en rabbijnse discussies, de samenhang tussen mondelinge en schriftelijke overlevering, het wegen van teksttradities, het gebruik van niet-rabbijnse literatuur, om slechts enkele kardinale kwesties te noemen. Daarnaast deinst Ottenheijm niet terug voor een rechtsfilosofische uiteenzetting over de status van de zogenaamde juridische fictie (een hypothetische casus om nieuw licht op bestaande wetten te werpen), evenals voor een uitstap op het gebied van de moderne handelingsfilosofie (verschillen tussen ‘opzettelijk’, ‘bewust’ en met ‘intentie’ handelen). De auteur komt over als een bruggenbouwer. De irenische schrijfstijl is opmerkelijk in de behandeling van al die zaken waarover in het algemeen in de literatuur de degens hardhandig gekruist worden.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Bijbelwetenschappen
Bijbelwetenschappen
Basis

‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken’

Het vijfde boek van Mozes spreekt in hoofdstuk 4 dankbare verbazing uit over Gods verbondenheid met zijn volk in Mozes. In de hele geschiedenis van God met de mensheid kwam zo’n unieke verbondenheid niet voor (Deuteronomium 4:32-33). De beproevingen logen er niet om, maar ook Gods wonderdaden niet (4:34). Jullie boffen dat jullie dit te zien gekregen hebben (4:35) en je hebt zijn woorden ook nog mogen horen (4:36). God zelf heeft jullie bevrijd (4:37). Onderhoud dan zijn geboden, dan is deze band niet kapot te krijgen en zal het jullie goed gaan (4:40).

Bijbelwetenschappen
Bijbelwetenschappen
Basis

Brood genoeg voor iedereen

In het Evangelie van Johannes heeft Pasen een belangrijke plek. ‘De inzichten van na Pasen zijn leidinggevend in dit Evangelie en hebben hun stempel gedrukt op het verhaal van Jezus vóór Pasen,’ schrijft professor Martin de Boer. Je moet dus niet alleen de gebeurtenissen rond Pasen, maar ook de rest van het Evangelie lezen in dat licht. Het teken van het brood in Johannes 6 kan dan ook gelezen worden als een opmaat naar Pasen. En zo is er in de uitleg ook een verbinding te maken naar het eten van het Pesachmaal in Jozua 5.

Nieuwe boeken