Menu

Basis

Heitink – Een doorbraak in de tijd

cover van 'Een doorbraak in de tijd' geschreven door Gerben Heitink

De auteur was hoogleraar Praktische Theologie. Inmiddels ruim over de 80 blijft hij zich betrokken voelen bij kerk en wereld. Na Golfslag van de tijd (over Europa’s niet te stillen verlangen naar God) schreef hij nu Een doorbraak in de tijd, tijdens een herstelperiode van corona. Het boek bevat veel persoonlijke terugblikken, een soort memoires, maar valt ook te lezen als een goed geordend en verantwoord achtergrondverhaal bij de expositie van het Catharijneconvent onder de titel Van God los? De kerk in de jaren zestig.

Volgens Heitink waren die jaren diep doortrokken van spiritualiteit en religieuze ervaring. Hij vindt het tragisch dat de kerk vervreemd is geraakt van de brede oecumenische bewegingen van de basis. Hoop koestert hij voor een kerk die gedreven is vanuit wat hij noemt het ‘laicale grondmodel’ (van laos, volk). Geen verambtelijkte kerk van bestuurders, van bovenaf, maar vanuit de leden, van onderop.

Met literatuurlijst.

Jan Venderbos werkte in diverse functies in de hulpverlening, onder meer met oorlogs- en geweldsgetroffenen. Hij is gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider.


Gerben Heitink, Een doorbraak in de tijd. Utrecht: Kokboekencentrum, 2021. 240 pp. €20,00. ISBN 9789043537360.


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken