Menu

Premium

Het oecumenisch leesrooster 1977-2010

Geschiedenis, filosofie en impact

De liturgische lezing van de Schrift in de christelijke gemeente roept een groot aantal historische vragen op die onder nieuwtestamentici en kerk- en liturgiehistorici omstreden zijn. Het onderzoek naar deze al of niet geordende vorm van schriftlezingen in de liturgie is in hoge mate bepaald door vooronderstellingen en premissen die leven met betrekking tot de verhouding tussen joden en christenen, de verhouding tussen het zogenaamde Oude en Nieuwe Testament, centrum en periferie. Deze beelden en vooronderstellingen hebben een theologische en veelal ook kerkelijke achtergrond. Op zich is er niets mis met dergelijke vooronderstellingen en beelden. Het grote voordeel ervan is dat ze orde aanbrengen in een grote hoeveelheid ongeordende gegevens. Wat wel van belang is, is dat de vooronderstellingen en uitgangspunten worden geëxpliciteerd.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken