Menu

None

Iemand vies maken met woorden – 9e gebod

Serie : rond De Wet
Aflevering: iemand met woorden vies maken
Gebod: 9e gebod

Korte inhoud

Met een besmeurde foto zichtbaar maken wat roddelen voor effect heeft.

Doel

Uitleggen dat roddelen de ander kwaad doet en jezelf ook.

Benodigdheden

  • Grote foto van (liefst alleen het gezicht) van een kind, op stevig karton (het kidsmoment gaat uit van een meisje, vandaar steeds ‘zij’ en ‘haar’)

  • Een platte schaal met dikke modder. Modder kan goed nagebootst worden door een papje te maken van echte cacao en water.

  • Een emmer water en een handdoek

Toelichting

Algemeen: zie inleiding bij het eerste gebod.

Zie ook de toelichting bij het zesde gebod – deel 1.

1. Vals getuigenis, wat is dat?

Vandaag hebben we het over het negende gebod:

  • Leg over een ander geen vals getuigenis af. Wat betekent dat?

→ Je mag niet liegen over iemand anders / geen lelijke dingen over iemand doorvertellen.

  • Hoe noem je dat als je iets doorvertelt over een ander? (roddelen)

2. Dit is …….

– Laat de poster van het kind zien
Kijk eens naar deze foto. Zij zou … (namen) … kunnen heten.

[noem een paar namen van kinderen die bij het kidsmoment zijn, als je die niet kent kun je ook een aantal bekendere namen noemen]

3. Het kind besmeuren

Zal ik jullie eens wat over haar vertellen? – Ga roddelen over het kind terwijl je met je hand de foto besmeurt met modder

[Met je houding en je stem kun je het laten klinken als roddelen. De platte schaal met modder moet zo staan dat je gemakkelijk je platte hand er in kunt leggen. Vervolgens wijs je met je vieze hand op de foto, door je hand erop te leggen. Herhaal dat bij elke nieuwe roddel. De foto raakt dus helemaal besmeurd. Doe zelf net of je niet ziet wat er met de foto gebeurt. Houd de foto zo dat de kinderen het juist heel goed kunnen zien.]

[Roddelideeën: Ze kliert altijd in de klas, ze draagt rare kleren, als je tegen haar aan botst begint ze al te janken, ze is een slijmbal en denkt dat de juf haar het liefste vindt.

Als je zelf andere roddels bedenkt, let er dan op dat ze niet te dicht op de huid van de kinderen komen, zoals ‘ze plast nog in haar bed’ of ‘haar vader slaat haar’, dan lijkt het of dat dingen zijn waar je om kunt lachen.]

4. Roddelen is een ander vies maken

Zien jullie wat er met dit meisje gebeurd is? Ze is helemaal vies geworden. Hoe kwam dat? Doordat ik lelijke dingen over haar ging doorvertellen. Roddelen is iemand anders vies maken.

En probeer nu eens naar de foto te kijken zonder dat je de vieze vlekken ziet… Dat lukt niet! Je ziet die vlekken altijd. Zo is dat met roddelen ook. Als je iemand tegenkomt moet je steeds maar denken aan wat je over haar gehoord hebt.

5. Je wordt er zelf ook vies van

En kijk eens wat er met mijn hand gebeurd is! Helemaal vies geworden. Als je lelijke dingen doorvertelt word je er zelf ook vies van, niet op je handen natuurlijk, maar in… (hart)

  • Roddelen is zonde.
    En als je zonde doet, wat moet je dan doen? (vergeving vragen)

– Was de vieze hand in de emmer met water schoon, terwijl je zegt: ‘Here God, ik heb iets lelijks doorverteld, wilt U het mij vergeven?’

– Laat zien dat je hand schoon is geworden

6. Zingen en/of gebed

Je kunt iemand kapot maken met woorden. Je kunt iemand ook de zegen van God toewensen!

Zingen bv. GK 10 (De HEER zegene U).

Lieve Vader in de hemel,
U hebt ons zo gemaakt dat we kunnen praten.
Dat vinden we heel knap van U.
Maar wij gebruiken dat praten soms om te roddelen.
Wilt U ons helpen dat niet te doen?
Amen

Jeroen Sytsma

Wellicht ook interessant

Basis

Vergeef elkaar

Matteüs 18 laat zien dat ook de vroegste gemeente zich met uitdagingen omtrent de interne orde geconfronteerd zag. De omgang met schuld en vergeving speelde daarbij een centrale rol. In Matteüs 18:21-35 stelt Jezus dat de roeping tot vergeving geen grenzen kent. Tegelijkertijd schetst Hij hoe deze vergeving via een weg van berouw en het inzien van schuld bereikt wordt. Een recentelijk naar voren gebrachte notie dat vergeving in het Nieuwe Testament alleen door een hoger aan een lager geplaatste geschonken kan worden, vindt hier dus geen basis.

Basis

Verantwoordelijkheid is liefde

In de perikopen voor deze zondag wordt de verantwoordelijkheid voor de ander bijzonder scherp aangezet. Zorg dragen voor de ander is niet alleen belangrijk in materieel opzicht, maar ook in moreel opzicht. In mijn eigen praktijk merk ik dat deze gedachte niet meer vanzelfsprekend is. Deels is dat een terechte angst om de ander de maat te nemen. Maar wanneer slaat deze bescheidenheid om in onverschilligheid? De teksten van deze zondag geven alle aanleiding om hierover verder te denken.

Nieuwe boeken

Lid worden