< Terug

God is de belangrijkste – 1e gebod

Serie: rond De Wet
Aflevering: God is de belangrijkste
Gebod: 1e gebod

Zie ook

Doel van dit kindermoment

Uitleggen hoe je van iets een god kunt maken, maar dat het logisch is om God de belangrijkste te laten zijn.

Benodigdheden

Geen.

Toelichting

De serie over de tien geboden is gemaakt voor de morgendienst, voor tijdens het moment waarop in de liturgie de 10 geboden (of een ander wetsgedeelte) gelezen worden. Het kidsmoment is bedoeld als vervanging van dat moment. Ik introduceerde het meestal ongeveer zo: “Op dit moment in de kerkdienst staan we ‘s morgens stil bij de wet van God. Meestal doen we dat door te luisteren naar de tien geboden. Eens in de maand doe ik het door samen met de kinderen stil te staan bij een onderdeel van Gods wet. Het is dus tijd voor het kidsmoment.”

Ik heb de kidsmomenten over de tien geboden ook gebruikt in middagdiensten waarin via de Heidelberger Catechismus een gebod aan de orde kwam. Meteen na het kidsmoment en het lied ging ik dan verder met de preek. Die preek maakte ik korter en paste ik aan aan wat in het kidsmoment al aan de orde geweest was. Ik vond het een zeer werkbare combinatie.

De tien geboden zijn diepgaand. Elk kidsmoment probeert de belangrijkste kern van het gebod duidelijk te maken. Daar kunnen best andere keuzes in gemaakt worden. Bij een paar geboden bied ik twee kidsmomenten. Maar in principe zijn bij elk gebod vele kidsmomenten te bedenken.

1. Het eerste gebod

Wie weet wat het eerste gebod is?
→ vereer naast Mij geen andere goden

2. Hoeveel goden zijn er?

  • Als je nu in de hemel kon kijken, hoeveel goden zijn daar dan?

  • Precies: er is één God, dat maakt de Bijbel heel duidelijk. Dus dit gebod is lekker makkelijk! Andere goden bestaan helemaal niet, dus die kun je ook niet vereren – lekker makkelijk – ga maar weer zitten …

  • Zou God dit als het eerste gebod geven als het heel makkelijk is?Denk het niet, maar hoe zit dat dan met God en andere goden?

3. Doen alsof iets een god voor je is

Weet je: Andere goden bestaan niet maar je kunt wel net doen alsof iets een god voor je is [deze zin eventueel een keer herhalen]. Je maakt ergens een god van als het te belangrijk voor je wordt. Je kunt over niks anders meer praten. Je denkt dan: als ik dat heb, dan zal ik pas gelukkig zijn.

4. God de belangrijkste

De Bijbel: er is maar één echte God. Er is er maar één die er altijd voor je is om je gelukkig te maken. Dus geeft God het 1e gebod. Vereer naast mij geen andere goden. Doe niet alsof er nog andere goden zijn die je gelukkig kunnen maken. Laat God de belangrijkste voor je zijn.

5. God de belangrijkste? Ja logisch!

Het eerste gebod vertelt je: God is de allerbelangrijkste. En als je er even over nadenkt, is dat nogal logisch!

– Spelcomputer, prachtig!
Maar wie heeft de wereld geschapen?…………… (dat heeft God gedaan)

– Geld, daar kun je veel mee doen!
Maar kan een briefje van 100 euro jouw zonden vergeven? ………. (dat kan alleen God)

– Eten en snoepen, heerlijk!
Maar: kun je aan een zak chips vragen voor jouw opa en oma te zorgen? ……… (wel aan God)

– Speelgoed, fijn!
Maar: kent een playmobil poppetje jou door en door? ………..(God wel)

– Tv-kijken, leuk!
Maar: luistert de TV naar jou als je verdrietig bent? ………… (God wel)

Het eerste gebod vertelt je: God is de allerbelangrijkste.
En als je er even over nadenkt, is dat nogal logisch!

6. Zingen en/of gebed

God geeft je heel veel,
en wees daar maar super blij mee!
Maar laat God zelf de belangrijkste voor je zijn.
En wat daarbij helpt is ………….. zingen!

bv.:
Ps 105:1
LB 165 (Machtig God, sterke rots)
LB 149 (Zie ik sterren aan de hemel staan)

En wat daarbij ook helpt is ………….. bidden!

Almachtige God,
U bent de enige, U bent de allerbelangrijkste,
en alles wat we hebben, hebben we van U gekregen.
Wilt U ons helpen niet net te doen of andere dingen ook een soort god zijn?
Amen

< Terug