< Terug

Trouw zijn – 7e gebod

Serie: rond De Wet
Aflevering: kies voor de liefde!
Gebod: 7e gebod – deel 1

Zie ook

Korte inhoud

Overspel is vals spelen als je getrouwd bent.

Doel

Kinderen leren wat trouw is en dat ontrouw pijn doet.

Benodigdheden

 • Stoel

 • Kind als vrijwilliger. Dit kidsmoment moet met het kind voorbereid worden.

Toelichting

Zie inleiding bij het eerste gebod.

Het zevende gebod heeft twee kernen: Trouw zijn in de liefde, zuiver omgaan met seksualiteit. Daarom twee kidsmomenten bij dit gebod.

1. Overspel?

We staan stil bij het 7e gebod: pleeg geen overspel.

 • Wie weet wat overspel is?

→ overspel is een huwelijk kapot maken

 • Overspel, daar zit het woord ‘spel’ in, en bij een spel horen spelregels, en hoe heet het als je je niet houdt aan de spelregels?

→ overspel = vals spelen als je getrouwd bent

2. Laat je maar vallen, ik vang je op

Ik ga nu een spel met (naam kind) doen.

– kind naar voren vragen

Je zegt tegen het kind (en vervolgens doe je wat je gezegd hebt):

 • ga voor mij staan (met je gezicht naar me toe), en laat je maar vallen, ik vang je op

 • nu moet je je omdraaien, en je achterover laten vallen, ik vang je op

 • en nu op deze stoel gaan staan, met je rug naar me toe en je ogen dicht!

 • kind blijft eerst zo staan terwijl je doorgaat met onderstaande (3.).

[voor de veiligheid: blijf dicht bij het kind op de stoel staan!]

3. Trouwen is elkaar vertrouwen

Ik beloof aan (naam kind): ik vang je op, ik ben te vertrouwen. En (naam kind) laat zich alleen vallen als hij/zij me echt vertrouwt (en dan nog is het spannend!). Dat lijkt op als een man en een vrouw getrouwd zijn: Je belooft een heel leven lang voor elkaar te zorgen – dat is spannend! Want je bent verschillend en je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren.

4. Vals spelen geeft pijn

– Je richt je weer op het kind op de stoel

 • Wat gebeurt er als ik vals speel bij dit spel?

 • Als ik wegloop als hij/zij zich laat vallen?

→ BOEM / AU! Pijn!

 • En er gaat iets kapot. Wie weet wat?

→ Zijn/haar vertrouwen gaat kapot. Hij/zij vertrouwt me niet meer.

– kind laat zich vanaf de stoel achterover in je armen vallen, daarna kan het weer gaan zitten)

5. Overspel is vals spelen, weglopen bij de ander

Overspel is vals spelen. Weglopen terwijl iemand op je vertrouwt. God vertelt ons in het 7e gebod: je mag niet weglopen uit een huwelijk. Doe je dat wel, dan gaat er iets kapot.

6. Oefenen in trouw zijn

 • Wie van jullie is er al getrouwd?

→ Niemand natuurlijk! Maar eh, is het 7e gebod dus niet voor jullie?

Toch wel!
God zegt: wees trouw als je getrouwd bent. Maar trouw zijn kun je al oefenen als je niet getrouwd bent. Trouw zijn, dat is: wat je belooft, dat doe je. Dat is overal belangrijk: thuis, op school, met je vrienden/vriendinnen.
En het 7e gebod is voor iedereen omdat het iets over God vertelt. God zegt: Ik ben te vertrouwen, Ik vang je altijd op, Ik loop niet bij je weg. Een goed huwelijk is een plaatje van Gods liefde en trouw.

7. Zingen en/of gebed

bv.:

 • GK 176b:7 (Blijf met elkaar verbonden)

 • GK 129:2 (Hoe blijven zij elkaars beminden)

 • GK 160 (Groot is uw trouw o Heer)

Vader in de hemel,
we danken U voor uw trouw en liefde.
Wilt U alle mensen die getrouwd zijn helpen om trouw te zijn?
En ze samen gelukkig maken?
We bidden voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn.
Wilt U ze helpen en troosten.
Amen

< Terug