Menu

None

In de schoenen van Pilatus

Waar op Palmzondag of op Goede Vrijdag het lijdensevangelie gelezen wordt, klinkt de naam van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Zijn rol bij de veroordeling van Jezus is door alle vier de evangelisten beschreven. Doordat binnen de protestantse traditie de zogenaamde ‘lijdensprediking’ in de veertigdagentijd én op de Goede Vrijdag een plaats heeft, komt Pilatus veelvuldig aan de orde. Het feit dat hij bij name genoemd wordt, evenals Jezus, Petrus, Judas of Bar-Abbas, maakt van hem een persoonlijkheid. Daarmee wordt hij een karakter in het drama rondom Jezus en is hij zeer geschikt om in preken als identificatiefiguur te fungeren. Zijn gewetensnood wordt de nood van de hoorders, zijn dilemma’s worden de onze en zijn houding ten opzichte van Jezus appelleert aan onze verhouding tot Jezus.
Lees het hele artikel op PreekWijzer
PreekWijzer is een online community voor preekvoorbereiding en bevat preekschetsen, homiletisch materiaal, praktische informatie over preekvoorbereiding en preken, materiaal voor kindermomenten, archieven van theologische tijdschriften en een forum rondom preken en preekvoorbereiding.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken