Menu

Premium

Jezus als barmhartige Samaritaan

De apothekers- en chirurgijnsbaar in Workum

Sinds jaar en dag herbergt de protestantse St. Gertrudiskerk te Workum een voor Nederland unieke collectie gildenbaren. Ze waren voor de smeden (1756), de apothekers en de chirurgijns (1781), de timmerlieden (1791), de landbouwers (+ 1726), de schippers (1805) en de grootschippers (1806). Tevens zijn er twee kinderbaren (1693 en 1806). Allemaal hebben ze teksten op de lange horizontale omlijstingen en figuratieve voorstellingen op de rechthoekige vlakken, aan weerskanten. De opschriften op de apothekers- en chirurgijnsbaar luiden aan de ene kant ‘De dag des doods is de dag des oordeels en de dood/Der zalige is eene verhuising naar Gods school’ en ‘Daar de zegen van God Almagtig werkt/Ons hand en Medicijnen sterkt.’ Aan de andere zijde ‘Al wat er is, mijn hoop is Christus en zijn bloed. Door deze leev ik en hoop door die het eeuwig goed’ en ‘Ons leven is maar eenen dag vol ziekten en vol naar geklag. Vol rampen dampen en verdriet. Een schim, een droom en anders niet.’

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken