Menu

Premium

Kerk en zending in hedendaags India en China: een vergelijking

India en China zijn de volkrijkste landen. Van de ongeveer zeven miljard wereldbewoners woont een zesde deel (ca. 1,2 miljard) in India, en een ander zesde deel (ca. 1,3 miljard) in China. In beide landen samen woont dus meer dan een derde deel van de wereldbevolking.

De langetermijnontwikkeling van het christendom in India en China bepaalt in hoge mate de toekomst van het christendom. Het aantal christenen, vooral het aantal protestanten, groeit in beide landen, maar in China explosiever dan in India. Volgens de gegevens van de Nederlands sprekende Engelsman Patrick Johnstone is nu circa 2,4 % van India christen (ca. 25 miljoen), en circa 7,25 % van China christen (ca. 91 miljoen). Zijn landgenoot David B. Barrett geeft andere cijfers: ongeveer 6,2 % voor de christen- heid in India (ca. 62 miljoen), en ongeveer 7,1 % voor die in China (ca. 89 miljoen). Omdat Johnstone zich om missionair strategische redenen houdt aan de door de Indiase overheid verstrekte gegevens (census van 2001), valt zijn schatting betreffende India veel lager uit dan die van Barrett. De door beide auteurs gegeven percentages en aantallen zijn schattingen (met name het bepalen van de omvang van het buitenkerkelijke christendom in India en van de huisgemeenten in China is giswerk). Dit geldt trouwens ook voor de bewering van Todd M. Johnson (USA) en Kenneth R. Ross (Schotland), dat de Filippijnen niet langer het Aziatische land zijn met de meeste christenen (ca. 83 miljoen), maar China (ca. 115 miljoen) en dat India (ca. 58 miljoen) na China en de Filippijnen op de derde plaats komt.

Lees het hele artikel als PDF

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken