Menu

Premium

Kringviering: Jullie zijn mijn vrienden

Bij Johannes 15:9-17

Vrienden noem ik jullie.
(Johannes 15:15c)

Zie ook

Downloads

Aanwijzingen voor het gebruik

Thema: Jullie zijn mijn vrienden!
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering
Beoogde datum: 06-05-2018

Bij deze viering wordt Dienstboek I van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt.
Teksten die de voorganger uitspreekt zijn cursief gezet

Uitgangspunten bij het thema

In Johannes 15:9-17 noemt Jezus zijn leerlingen ‘vrienden.’ Vanuit deze optiek kijken we naar het Bijbelgedeelte. Dit klinkt ook door in de meeste liederen.

Liturgie

Opening

 • Morgenlied: NLB 218

 • Welkom door kerkenraadslid/ouderling van dienst

 • Zingen: NLB 105 vs.1 en 3

 • Stil gebed

Kyrie en gloria

 • Gebed om ontferming

Trouwe God

Wij danken U dat we vanmorgen samen zijn in deze kring, als uw gemeente.

We zijn niet zomaar een clubje, maar uw kerk,

verbonden met gelovigen over heel de wereld

samen rond uw Woord.

Raak ons aan met uw Geest

en inspireer ons vanmorgen, zo bidden we.

U kent ons en weet dat we van alles met ons meedragen:

blijdschap, verdriet, hoop en zorg,

om wat er in ons eigen leven gebeurt

en om wat we om ons heen zien.

Misschien voelen we ons tekortschieten naar U toe

of hebben we spijt van iets wat we gezegd hebben of nagelaten.

Ontferm U over ons.

En geef ons nieuwe kracht.

In Jezus’ Naam.

Amen.

 • Loflied: NLB 304

Rondom het woord

 • Gebed om de opening van het woord

Trouwe God

We staan op het punt de bijbel te openen,

woorden van U, voor ons.

Over liefde gaat het vanmorgen

en over vriendschap.

Wij bidden om het licht van uw Geest.

maak ons open en ontvankelijk

voor wat U ons wil geven.

In Jezus’ Naam.

Amen.

 • Moment met kinderen

 • Schriftlezing: Johannes 15:9-17

 • Zingen: EvLB 299 / HH 365

 • Overdenking (zie onder)

‘There can be no greater love than to lay down our life for those we love.

O bless the Lord our God, whose goodness abounds.’

 • Zingen: NLB 970

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Trouwe God

Wij danken U voor uw trouw

Wij danken U voor Jezus uw Zoon, onze vriend,

voor Uw liefde die Hij met ons deelt.

Wij danken U voor al het goede wat ons overkomt.

Wij bidden voor de kerk.

Overal in de wereld zijn er vrienden van Jezus,

mensen die vanuit de bron van uw liefde in het leven staan,

met vallen en opstaan.

Zegen ons allen.

Wij bidden voor vrienden.

Het lijkt vanzelfsprekend om vrienden te hebben en elkaar te kunnen vertrouwen,

maar soms werkt het niet.

Je kunt eenzaam zijn,

teleurgesteld in die ander,

beschaamd in je vertrouwen,

onzeker over jezelf.

Help ons te groeien in vriendschap.

Wij bidden voor wie ziek zijn.

….[hier kunnen namen genoemd worden]

Wij bidden voor wie rouw draagt,

treurt om een lege plek.

Zegen hen

en help ons elkaar nabij te zijn.

Wij bidden …

[aansluitend bij actualiteit of collectedoel]

Wij bidden in stilte

[…]

Wij bidden met de woorden die Jezus ons doorgaf:

Onze vader die in de hemelen zijt…

Collecte

Slotlied

 • NLB 653 vs.1,5,7

Zegen:

 • Elkaar toezingen NLB 426

Ideeën voor een moment met kinderen

Gesprek over ‘wie zijn je vrienden?’ Dat kan m.b.v. een ingevuld vriendenboekje van een van de kinderen. Meestal staat de hele klas erin. Je kunt dan vragen wie er allemaal in staan. En of dat echt allemaal vrienden zijn. Wanneer is iemand eigenlijk je vriend?

Je kunt ook een aantal woorden aan de kinderen voorleggen en vragen of die horen bij vriendschap. Bij voorbeeld samen spelen, ruzie maken, huilen, iets doen wat je niet leuk vindt, geheimen hebben, enzovoorts. Vriendschap omvat veel meer dan het samen leuk hebben.

Of laat het volgende lied over vriendschap horen via Youtube:

Overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

‘Vrienden’ noem Ik jullie, zegt Jezus.

Hoe ontstaat een vriendschap?

Kinderen vragen dat soms gewoon aan elkaar: Hé Pieter, vrienden…?

Of het gaat vanzelf.

Je komt iemand tegen en het klikt.

Je onderneemt eens wat met elkaar,

raakt aan de praat

en het voelt alsof je elkaar al jaren kent.

Bij Jezus lijkt het anders te gaan.

Hij weet dat Hij zal gaan sterven.

Hij praat met zijn leerlingen om ze voor te bereiden op de tijd zonder Hem.

“Blijf in mijn liefde” drukt Hij ze op het hart.

En dan benoemt Hij hen als het ware tot vrienden.

Hij neemt het initiatief: “Vrienden noem ik jullie!”

Het gaat van Hem uit,

Hij verandert hun relatie van Meester en leerlingen, naar vrienden.

Je kunt geloven in Jezus als de Zoon van God,

Heer in je leven, licht der wereld,

bron van inspiratie,

daarmee staat Hij boven je.

Maar nu zegt Jezus dat zijn leerlingen – en daarmee ook wij –

zijn vrienden zijn.

Vriendschap heeft intimiteit.

Je bent zelf in het geding.

En jij hebt iets te geven aan Jezus: je vriendschap.

Wat betekent het om vriend van Jezus te zijn?

Jezus zegt drie dingen over vrienden in dit Bijbelgedeelte.

Het eerste: een vriend is iemand met wie je vertrouwelijke dingen deelt.

Een goede vriend mag meekijken in jouw leven

en wat voor jou belangrijk is.

En hij vertrouwt ook jou dingen toe

die niet voor de grote klok bedoeld zijn.

In een echte vriendschap is dat wederzijds,

geven en ontvangen.

De ander kennen en zelf gekend worden.

Jezus deelt vertrouwelijke dingen met ons.

Wij mogen alles weten wat de Vader Hem bekend gemaakt heeft.

We zijn geen slaven

die alleen maar moeten uitvoeren wat de Meester wil.

Geen blinde gehoorzaamheid.

We mogen delen in de band van Jezus met de Vader, in hun liefde.

Dat is voor ons de bron om Hem te willen volgen.

Jezus laat ons dichtbij Hem komen.

We raken vertrouwd met zijn leven met de Vader.

Het doet denken aan de band van Mozes met God.

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een mens (Exodus 33:11),

zoals een man met zijn makker, als vrienden.

Het tweede wat Jezus zegt over die vriendschap:

jullie zijn mijn vrienden als je doet wat Ik zeg.

Dat lijkt niet te kloppen met die vertrouwdheid.

Net zo’n bazige kleuter die zegt:

Ik wil wel met jou spelen maar ik ben de baas.

Anders wordt dat als je bedenkt

wat het is dat Jezus zijn vrienden opdraagt: Blijf in mijn liefde!

Geen keiharde eisen,

maar het beste wat je doen kunt:

in de liefde van Jezus blijven

en vanuit die liefde zelf liefhebben.

Alleen vanuit die liefde – die Hij ons, zijn vrienden, laat zien –

kunnen we zinvol, vruchtbaar, leven.

Dus als vrienden van Jezus delen wij in de liefde van God.

Het derde wat Jezus zegt over vrienden:

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Wat hebben wij over voor onze vrienden?

Soms best veel.

Als je vriend in de sores zit:

“Je kunt me altijd bellen, ook al is het midden in de nacht!”

Als er ernstige ziekte is:

“Ik wou dat ik het van je over kon nemen al was het maar voor een paar dagen”

En wat kun je verdriet of zorgen hebben

om wat die ander overkomt!

Maar, je leven geven, dat gaat ver.

In de Griekse oudheid niet.

Wat Jezus hier zegt over vriendschap sluit naadloos aan bij zijn tijd.

Je opofferen voor het welzijn van een vriend is een grote deugd.

Jezus is een vriend die zijn leven voor ons inzet.

Zijn hele leven stond in het teken van Gods koninkrijk.

Het bracht Hem de dood aan een kruis.

Maar God zij dank is Hij door de dood heen gegaan en leeft.

Vriendschap tot het uiterste.

Jezus zegt: Jullie zijn mijn vrienden.

Jullie mogen met Mij delen in de liefde van de Vader.

Ik heb geen geheimen voor jullie, we staan naast elkaar.

Blijf in mijn liefde!

Ik zet mijn leven in voor jullie.

Dat is het cadeau wat Jezus ons geeft: vriendschap.

En nu is de vraag,

wat doen wij met dat cadeau?

Misschien denk je: terugsturen en wel meteen.

Dit cadeau gaat heel veel van me vragen.

Vriendschap moet van twee kanten komen.

Er zal van mij inzet worden gevraagd,

ik zal moeten doen wat Hij zegt

en dat zou wel eens veel moeilijker kunnen zijn dan je denkt.

Wat mag je verwachten als volgeling van iemand die aan een kruis sterft?

Is Hij me dat waard?

Of je denkt:

Jezus weet niet wat Hij zegt.

Dat Hij voor ons een vriend is, daar kan ik wel iets mee.

Maar dat wij voor hem vrienden zijn?

Dat kunnen wij toch helemaal niet opbrengen?

In gedachten zie je Hem worstelen in Getsémané

terwijl zijn vrienden slapen

en zie je Hem moederziel alleen de weg gaan van het kruis.

Misschien weet je niet wat je moet met die vriendschapsverklaring.

Het is te groot.

Jezus noemt me wel vriend,

maar ik weet niet of ik die vriendschap wel echt wil.

Een beetje bij Hem in de buurt blijven, dat wel.

Want ik geloof wel dat Hij staat voor goedheid en wijsheid.

En dat kunnen we goed gebruiken in deze wereld.

Maar Hem echt leren kennen?

Me overgeven aan die liefde?

Maar de uitdaging is het om

het cadeau van de vriendschap van Jezus uit te pakken.

Verwonder je erover.

Dank Hem voor de grote liefde waarin hij je laat delen.

En geef zijn vriendschap een plek in je leven.

Dat lukt het best door ermee aan de slag te gaan.

“Blijf in mijn liefde.”

Als jij zijn liefde in je draagt,

heb je heel veel liefde te geven

voor ieder mens die je tegenkomt onderweg.

Jezus gaf zijn leven voor zijn vrienden door te sterven.

Wij kunnen Jezus ons leven geven door te leven

vanuit zijn liefde.

Amen

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken