Menu

None

Kunst en literatuur als religieuze uitingen

Dat kunst en literatuur uiting kunnen zijn van religieuze ervaringen of theologische gedachten, krijgt meer en meer aandacht. In dit nummer zien wij daar een aantal verslagen van. Het artikel van Wessel Stoker laat zien dat de Canadese kunstschilderes Emily Carr (1871-1945) aanvankelijk geraakt is door de stijl van Lawren Harris’ theosofische mystiek, maar haar werk neemt door haar eigen religieuze opvattingen de wending naar een natuurmystiek waarin de natuur als manifestatie van een persoonlijke God wordt beleefd. Sabine Wolsink haalt Allard Piersons roman Adriaan de Mérival tevoorschijn. Uit dit boek, dat schatplichtig is aan fragmenten van Goethe, blijkt dat Pierson zijn modernistische theologische gedachten impliciet ook naar voren bracht in deze roman. Verderop in dit nummer geeft Eep Talstra een kritische bespreking van de recente roman Oer, een roman over schepping en evolutie die dezer dagen veel aandacht krijgt. Hij legt de vinger op de zere plek dat de auteurs te weinig rekening houden met de veelkleurigheid aan stemmen in de Bijbel en bovendien verwarring scheppen door het vertelperspectief van de alwetende verteller voortdurend ongemerkt af te wisselen met een personage dat deel is van het verhaal.

Daniël Drost praat ons bij over het thema van zijn recente dissertatie, namelijk over of en hoe de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van John Howard Yoder doorwerken in de receptie van zijn theologie. Actueel is het kerkordelijke artikel van de hand van Klaas-Willem de Jong over de wettelijke uitzonderingspositie van kerkdiensten binnen de overheidsregelgeving. Tot slot beschouwt Gert van Klinken de nieuwe biografie van de Hervormde theoloog Rasker als een rehabilitatie en zijn persoon en geëngageerde theologie.

In de week waarin dit nummer verschijnt, zal de nieuwe Amerikaanse president, Biden, worden geïnaugureerd. Binnen de vaste rubrieken van ons blad, verwijs ik u in dat verband graag naar de theologische kroniek* uit Amerika die Willemien Otten schreef, inmiddels traditiegetrouw maar altijd uiterst lezenswaardig, aan het einde van dit nummer. Deze keer gaat het over de plaats van christelijke overtuigingen in het politieke landschap van de Verenigde Staten.

*De bijdragen met een asterisk verschijnen enkel in de fysieke uitgave van Kerk & Theologie.

Oane Reitsma

Alle Kerk & Theologie 2021 nr. 1 (72) artikelen:

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken