Menu

Basis

LHBT+ en Wijdekerk

Wandelaar met stok op een pad

‘Veel LHBT+-ers zoeken een gemeente die hen welkom heet,’ zegt Freek Houweling. Soms valt dat tegen. Wijdekerk wil hen bij hun zoektocht ondersteunen.

De meeste kerken begroeten nieuwkomers met vreugde. Maar dan? Freek Houweling: ‘Als LHBTers hartelijk welkom worden geheten en zich thuis voelen, gaan ze enthousiast meedoen. Soms komen ze nadat ze lid zijn geworden, er plots achter dat er toch obstakels zijn. In de ene kerk wanneer ze als samenwonenden deelnemen aan het avondmaal: toch liever niet. In de andere de zegen over homoseksuele relaties.

Dat kan leiden tot teleurstelling in de kerk als instituut. Soms blijven ze thuis een bijbelstudie volgen maar – durf je jezelf nog een keer te geven aan een kerk?

Wijdekerk is ontstaan uit de behoefte aan transparantie over het beleid van een gemeente. Zo kan iemand, voordat die een kerk bezoekt, op onze website vinden wat wel of niet mogelijk is in een gemeente.

Wijdekerk kreeg een impuls toen begin 2019 de Nashville-verklaring verscheen. Veel mensen werden hierdoor geraakt. Er waren gemeenten die eerder niet de noodzaak zagen zich expliciet uit te spreken – maar het nu wel belangrijk vonden met een regenboogvlag en een vermelding op onze website te laten zien dat LHBT-ers bij hen zichzelf konden zijn.’

Freek is zelf betrokken bij TafelTijd in Rotterdam. ‘In mijn eigen lutherse kerk is het geen probleem. Ik vind inspiratie en houvast in de kerk. Dat is mijn motivatie om me hiervoor in te zetten. Met heel verschillende mensen, ook politiek en cultureel, ben je samen het lichaam van Christus. Ik gun iedereen zoiets.’

Aan tafel

TafelTijd in Rotterdam is vijf jaar geleden opgericht en is verbonden aan Wijdekerk. Mensen uit de wijde regio komen zes keer per jaar in een kerk bij elkaar, per keer ongeveer 25 personen, van evangelisch tot katholiek. TafelTijd heeft een liturgisch kader. Er wordt gegeten én gebeden.

‘We zitten aan tafels van vier en na elke ronde wisselen we van plaats. Na gebed en voorgerecht lezen we het evangelie en luisteren naar een lied. Omdat de een met meer klassieke en de ander met opwekkingsliederen vertrouwd is, kiezen we vaak voor iets dat ook bij The Passion gezongen kan worden. Soms zingen we zelf, een Taizélied bijvoorbeeld.’

Tijdens het hoofdgerecht worden gespreksvragen behandeld. Bij het nagerecht, ‘het favoriete onderdeel’, worden voorbeden opgeschreven die vervolgens in de kerkzaal voorgelezen worden. Wie wil kan een kaarsje aansteken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het Onze Vader. Freek: ‘Aan tafel voer je andere gesprekken dan in een kring.

‘Het maakt me blij als iemand dankzij ons een kerk gevonden heeft’

Ook voor nieuwkomers is dat een prettige vorm. Er komen zowel moeilijke als lichtvoetige levensverhalen voorbij. In de voorbereidingsgroep zitten mensen met theologische bagage. Zij leiden het gesprek in met enkele vragen aan de hand van het bijbelverhaal.

Ik ben onder de indruk van de vaardigheden van verschillende deelnemers in de groep om het gesprek te begeleiden. Deelnemers nemen eten mee of dragen anders bij. Dat fiksen we. We kunnen er voor elkaar zijn zonder dat het een opgetuigde organisatie is. Als alles goed loopt en iedereen aan bod komt, ben ik voldaan. Bijzondere verhalen maken me ook blij: als iemand dankzij ons een kerk gevonden heeft en gedoopt wordt.

Kerken zien TafelTijd als een aanvulling op hun kringenwerk en verwijzen naar ons door. Met Wijdekerk hebben we hen op een nieuwe manier op de kaart gezet. Als online vraagbaak die belangeloos een nieuwe doelgroep bereikt, mogen ze best blij zijn met ons.’

Joanne Seldenrath is theoloog.


Wijdekerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van christenen, zelf LHBT+ of nauw bij hen betrokken. Op de website staan persoonlijke verhalen over ervaringen met Bijbel en kerk. Wijdekerk vormt een netwerk via sociale media, persoonlijke ontmoeting, TafelTijd, oudergespreksgroepen en de jaarlijkse Wijdekerkdag. Kerken kunnen zich met hun beleid melden op de website.


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken