Menu

Basis

Lisanne Goudappel, 30 jaar

Bevlogen mensen

We komen ze allemaal tegen, mensen die vol enthousiasme ‘ervoor gaan’. In de kerk, in onze gemeenten of omgeving zien we ze zich inzetten voor de/een goede zaak. In de derde nieuwe serie noemen we ze ‘bevlogen mensen’.

Ga met God en Hij zal met je zijn… Dat is eigenlijk wel mijn lijflied geworden. Ik kreeg dit lied mee toen ik voor vrijwilligerswerk naar Oeganda ging om te werken in Amecet, een opvanghuis voor verwaarloosde kinderen of kinderen die HIV+ zijn. Ik zie mijzelf als een praktisch christen. Ik ben liever praktisch bezig dan dat ik met bijbelstudie onderzoek wat er nu precies staat. Laat mij maar doen, zorgen voor anderen. Dat heb ik ook met de paplepel ingegoten gekregen van mijn ouders. Zorgen voor anderen. Doen wat gedaan moet worden. Ik word er blij van als ik zie dat het anderen goed gaat, dat zij geholpen worden of steun ervaren. Nu ben ik nog steeds actief bij Stichting de Figurant, die het werk in Amecet vanuit Nederland ondersteunt. Zo probeer ik ook in de wereld actief te zijn. Ik ben ook betrokken bij vakantieweken voor kinderen uit een weeshuis in OekraÏne.

Aanjager

Ik denk dat anderen in de kerk mij wel zien als een aanjager. Ook bij de kindernevendienst en in het jeugd- en jongerenwerk probeer ik iedere keer weer wat nieuws. We zijn met een klein aantal kinderen en jongeren. Er zijn ook voor mij maar weinig leeftijdsgenoten die actief betrokken zijn. Maar wat is er nu leuker dan nieuwe dingen uit te proberen en te merken dat het werkt?!

Zo zijn we voor Kerst heel druk geweest met een herdertjestocht door het hele dorp. School, dorpshuis, de muziek, verschillende kerken, iedereen was erbij betrokken. Dat kost heel veel voorbereiding, maar het is zo mooi om te zien dat het dan werkt, dat het loopt, dat mensen genieten. Dat je zo heel veel mensen betrekt en bereikt met Gods boodschap voor de wereld. Met Pasen hebben we een Paas-challenge door het hele dorp gedaan. Overal vragen verstopt en met een hele route door het dorp kon iedereen zelf in de week voor Pasen een eigen bezinningstocht maken. Die zondag kwamen verschillende dingen uit de bezinningstocht terug in de dienst. Zo krijgen ook ouderen, die vaak niet veel meekrijgen van wat de kinderen doen, verhalen en beelden van hoe kinderen omgaan met het verhaal van God.

Ik kan heel gelukkig worden als iets nieuws gewoon blijkt te werken. Dan ben ik met heel veel plezier aanjager. Dan ben ik met veel plezier als een frisse wind, misschien wel een frisse storm, om dingen net eens anders te organiseren. Ik kan dat niet alleen, we doen dit met elkaar en worden onderweg gedragen door Gods zegen. We mogen gaan met God.

Mathilde Meulensteen is als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse Gemeente te ’s Heer Hendrikskinderen, en is ook geestelijk verzorger binnen de SVRZ. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad.


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken