Menu

Premium

Meten is nog geen weten. Kritische kanttekeningen bij het rapport Geloven binnen en buiten verband

In april jongstleden verscheen een rapport van het Sociaal en Cultureel Plan- bureau getiteld Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland. Zoals te verwachten bij een dergelijk groot overzichtsonderzoek was er meteen een stortvloed aan eerste reacties. “Jonge christen gelooft steeds vaker in duivel en hel” kopte dagblad Trouw om vervolgens een conclusie van het rapport als volgt samen te vatten: “de kerk loopt leeg, maar de gelovigen die blijven, zijn steeds conservatiever. Vooral jongeren zijn steeds strenger in hun geloof. (…) Het SCP noemt deze jonge- ren ‘neofundamentalisten’. Ze zijn strenger in de leer dan hun ouders, zien een sterk geloof als belangrijkste waarde in het leven en geloven zonder twijfel in God.” Ook andere dagbladen, zoals het Nederlands Dagblad, richtten meteen de aandacht op het fenomeen van de nieuwe fanatieke christelijke jongeren die, omdat ze zichzelf volgens het onderzoek dikwijls als meer religieus of gelovig dan hun ouders beschouwen, afwijken van de bekende trends die ook in de vorige rapporten al waren beschreven – ontkerkelijking, voortgaande secularisatie, afkalving van geloofsvoorstellingen en van religieus engagement. Het rapport, geschreven door de socioloog Joep de Hart, borduurt inderdaad voort op eerder gepubliceerd onderzoek over de actuele godsdienstige situatie in Nederland. De centrale vragen uit vorige studies worden dan ook in dit rapport opnieuw opgepakt: hebben de ontkerkelijking en afbrokkeling van het traditionele christelijke geloof zich verder doorgezet, of is er wellicht een kentering te zien?

Lees het gehele artikel in PDF

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken