Menu

Premium

Nieuwe wegen of diaspora?

Genderperspectief in beweging

Het is alleen al qua omvang een prestigieus project: tweeëntwintig delen, te verschijnen in vier talen (Duits, Engels, Italiaans en Spaans). En dat op een terrein dat aan het afkalven is in de stormen van economische en religieuze crises: een receptiegeschiedenis van de Bijbel, met als brandpunt genderrelevante bijbelse thema’s, gericht op bijbelse vrouwenfiguren en op vrouwen die in de loop van de geschiedenis tot op de dag van vandaag de Bijbel uitleggen. Zie daar de vlag waaronder is verschenen ‘Tora’, het eerste deel van Die Bibel und die Frauen. Eine exegetisch-kulturgeschichtliche Enzyklopädie. De vlag wappert groots en onbekommerd, alsof er geen crisis is binnen de feministische theologie, en dus ook de feministische exegese.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken