Menu

Basis

Ogenblik

‘Als twee mensen elkaar ontmoeten is de wereld niet meer dezelfde. Als twee mensen elkaar verstaan, dan heeft het leven zin.’ Deze beroemde uitspraak is afkomstig van de joodse denker Martin Buber en werd geciteerd in de honderdste Herademing met als thema Eeuwig, wat ruimte en tijd overstijgt. Met deze uitspraak geeft Martin Buber aan dat er in een echte ontmoeting iets open kan gaan in tijd en ruimte. Dan gaat het niet meer over wat we allemaal meegemaakt hebben in het verleden, ook niet over wat we willen bereiken in de toekomst. In deze ontmoeting gebeurt iets dat toegang geeft tot het heden, het hier en nu.

Zoals u wel merkt, zitten we midden in onze jaargang met als thema Tijd. Dit nummer gaat over het ogenblik, kairos, het beslissende moment. Kairos is hét moment voor wat nú gevraagd wordt of te gebeuren staat. Kairos is het gunstige ogenblik waarop de rijpe appel van de boom valt, het moment dat het uur is gekomen om te baren, maar ook om te sterven. Het is de tijd die kan stilstaan, of die we uit het oog verliezen omdat we opgaan in wat ons bezielt of helemaal in het nu zijn opgenomen.

Vanuit een christelijk perspectief staat deze tijd in relatie tot God. In de Bijbel vinden we de tijd die door God geordend is en dat is een andere tijd dan de waan van de dag waarin wij soms leven. De Bijbelse tijd omvat de seizoenen, de zaaitijd en de oogsttijd, ook de rusttijd, zowel van het land als van de mens en de situaties die door God werden beschikt. Deze tijd is betrokken op God, die wij soms even kunnen ervaren ‘als kostbare druppels van het moment’.

Ik gun u kostbare momenten bij het lezen van dit nummer,

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken