Menu

Basis

Protestantse Gemeente Boskoop

Een wandelaar op pad
We hebben drie mensen, die op één of andere manier in hun gemeente met Samen Jong aan het werk zijn, gevraagd naar hun werkwijze en ervaringen. Dit is de eerste, een goed bericht uit Boskoop.

In de Protestantse Gemeente Boskoop draait sinds begin 2022 een Samen Jong-werkgroep. De werkgroep is divers. De jongste deelnemer, Menthe, zit in de brugklas. De oudste, Joke, is 76 jaar. We hebben ingezet op verschillende leeftijden, en daardoor een brede vertegenwoordiging van de gemeente. Daarnaast is ook een predikant, één van de jeugdouderlingen en de ouderling voor vorming en toerusting lid van de werkgroep.

Menthe vertelt over het meewerken in de werkgroep: ‘Het geeft een gevoel dat je betrokken wordt in de gemeente en ik niet alleen afhankelijk ben van wat anderen beslissen’. Joke vertelt: ‘In de werkgroep zitten vind ik heel mooi omdat ik achter onze principes sta en de hoop heb dat jong mét oud een actieve warme gemeenschap gaan vormen voor áltijd en dat de gehele gemeente daaraan bijdraagt!’.

Ik heb de hoop dat jong mét oud een warme gemeenschap gaan vormen

In Boskoop heeft de kernwaarde ‘een warme gemeenschap vormen’ eerste prioriteit. Na twee jaar corona en de sluiting van één van de drie kerkgebouwen is het van belang dat we elkaar weer weten te vinden als gemeenteleden. Niet alleen in je eigen clubje, maar juist ook generaties verbinden draagt bij aan een warme gemeenschap. Dat krijgt aandacht in de kerkdiensten.

Zo hadden we enige tijd geleden een Samen Jong-dienst. Na een korte preek gingen we in groepjes in gesprek. De vragen ‘waar geniet jij van?’ en ‘waar geniet jij van in de kerk?’ stonden centraal. In de groepjes zaten verschillende leeftijden bij elkaar. Er ontstonden mooie gesprekken waardoor we elkaar beter leerden kennen.

Samen koffiedrinken na de dienst is ook een positief voorbeeld. Met kleine stapjes proberen we de gemeenschap warmer te maken en generaties aan elkaar te verbinden. Mente zegt daarover: ‘Het koffiedrinken in de kerk gaat steeds beter. En ik hoor ook dat steeds meer mensen onze ideeën goed vinden’.

Toch gaat niet alles vanzelf. Niet iedereen zit op verandering te wachten. Cultuurveranderingen zijn niet altijd makkelijk en snel te realiseren. Het heeft tijd nodig en vraagt steeds weer aandacht. Het is de kunst om kleine stapjes te zetten en te waarderen wat er al is. Belangrijk en fijn is dat de kerkenraad de zes kernwaarden in het beleidsplan opneemt en de werkgroep mandaat geeft . Na verloop van tijd zullen we ons richten op een andere kernwaarde.


Samen Jong
Ouderlingenblad 2023, nr. 2

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken