Menu

Premium

Rabbijn Sacks en zijn dubbele visie op globalisering

Iedereen die het politiek spreken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) enigszins gevolgd heeft, weet dat de kerkelijke top op eieren loopt. Het moderamen is zich ervan bewust dat het in een pluriforme kerk buitengewoon lastig is om uitspraken te doen over complexe wereldproblemen. Een synodale bobo die namens de PKN iets wil zeggen over maatschappelijke ontwikkelingen, krijgt al snel de vraag voor de voeten geworpen: ‘Namens wie spreekt u eigenlijk?’ Hoe legitiem die (kritische) vraag misschien ook is, het zwijgen van de PKN over allerlei politieke en economische vraagstukken hangt ook samen met een bijbels-hermeneutisch probleem. Is er niet een enorme kloof tussen enerzijds de overwegend agrarische samenleving waarin de Israëlieten lange tijd woonden en anderzijds de high-tech wereld waarin wij leven? Overvraag je niet de bijbel als je daarin een visie hoopt te vinden op bijvoorbeeld de moderne markteconomie? Dergelijke hermeneutische vragen zijn alleszins gerechtvaardigd, waarbij we wellicht onder ogen zullen moeten zien dat de bijbel ‘moderne gelovigen’ weinig antwoorden te bieden heeft.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden