Biddag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Werkende armen

De eerste dag 2019 02 | Trinus Hoekstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Armoede | Biddag, Kerkelijk jaar

De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de Biddag voor gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich nadrukkelijk uit tot de dimensies van arbeid en economie. Het is natuurlijk niet zo dat deze dimensies in ‘gewone’ diensten niet aan de orde zijn. Je zou kunnen zeggen dat op de Biddag
de aandacht ervoor uitdrukkelijk ‘geagendeerd’ wordt.

Praktische theologie | Prediking

Preekschets bij Matteüs 6:11 – biddag voor gewas en arbeid

CGK Diaconaat 2021 | H.M. Mulder | Preekschets | Biddag, Bidden, Kerkelijk jaar

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ Matteüs 6:11 Inleiding Demissionair premier Rutte gaf tijdens de persconferentie van 2 februari 2021 aan dat er in deze coronatijd steeds drie grote wegingen te maken zijn. 1: Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de zorg? Zowel voor de mensen die zorg nodig hebben als de mensen […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets bij Psalm 67 – biddag voor gewas en arbeid

CGK Diaconaat 2020 | J.W. Moolhuizen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Kerkelijk jaar

Dat de volken U loven Psalm 67:4a en 6a Uitleg Inleiding Psalm 67 is een danklied en past in de rij van Psalm 65-68. Er is geen auteur bekend of datering mogelijk. Van oorsprong is het waarschijnlijk een oogstlied. Het kan ook gezien worden als een lied dat juist gericht is op de toekomst. Een […]

Prediking

Preekillustraties: Wereld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag, Zending & werelddiaconaat

Zie ook Preekillustraties: Aarde Illustraties Niets ter wereld is zo radicaal op de wereld gericht als het christelijk geloof met zijn gronddogma’s van de schepping, de incarnatie en het laatste oordeel. A.A. van Ruler De wereld zonder God wordt een hel. Fjodor Dostojewski Het enige alternatief is dan nog aan te nemen dat de wereld […]

Prediking

Preekillustraties: Schepping

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag

De leerlingen vroegen aan rabbi Ismaël ben Joshua: “Hoe komt het dat een man gemakkelijker te overtuigen valt dan een vrouw?” Hij antwoordde: ”Adam werd geschapen uit een klomp aarde die de Almachtige besprenkelde met water om hem te kunnen kneden en herkneden, totdat Hij zag dat het goed was. Maar Eva werd geschapen uit […]

Prediking

Preekschets Filippenzen 4:6 – Biddag voor gewas en arbeid

Preekwijzer 2019 | Henk de Bruijne | Preekschets | Biddag, Bidden

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Tekst: Filippenzen 3:17 – 4:21 Het eigene van de biddagpreek De biddagpreek moet het besef wekken of levend houden, dat ons dagelijks levensonderhoud niet afhangt van menselijke investeringen (in arbeid of geld), maar ten diepste van Gods […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 11:10-17 – Biddag voor gewas en arbeid

Dienstenbureau Christelijke Gereformeerde Kerken 2019 | A.P. van Langenvelde | Preekschets | Biddag, Kerkelijk jaar

Afhankelijk leven Het doel van biddag Voor het moderne levensgevoel is een bidstond voor gewas en arbeid een vreemd fenomeen. Hebben wetenschap en techniek bidden niet overbodig gemaakt? Voor problemen waarmee we vroeger naar God gingen hebben we vandaag allerlei specialisten. Vroeger gaf God zekerheid, nu gewoon even Apeldoorn bellen. Als christenen eenmaal per jaar […]

Prediking

Preekschets: Wat wil je dat ik je geef?

Raad van Kerken 2019 | Redactie | Preekschets | Biddag, Kerkelijk jaar

Ter gelegenheid van Biddag voor Gewas en Arbeid 2019 Bij: 2 Kronieken 1:7-13, Psalm 111 en Lucas 11:1-13 De lezingen uit Kronieken en Lucas gaan over ‘bidden’. Over het je richten tot en je laten richten door God. Op de biddag van gewas en arbeid breidt dit ‘bidden’ zich nadrukkelijk uit tot de dimensies van […]

Prediking

Preekschets: Duidelijkheid in de tijd

Raad van Kerken 2018 | Redactie | Preekschets | Biddag

Ter gelegenheid van Biddag voor Gewas en Arbeid en Zondag van de Arbeid 2018 Bij: Prediker 3:1-13, Psalm 126 en Marcus 4:1-9 Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als biddag kunnen ze in het bijzonder […]

Prediking

Preekschets: Paulus als flexwerker?

Raad van Kerken 2018 | Redactie | Preekschets | Biddag

Ter gelegenheid van Biddag voor gewas en arbeid, Zondag van de Arbeid, Dankdag voor gewas en arbeid 2018. Bij: Handelingen 9:26-31, Psalm 22:26-28.30-32, Johannes 15:1-8 Elke vergelijking gaat mank. Ook die nu gemaakt gaat worden: Paulus als flexwerker. Paulus was immers voor zijn inkomen niet afhankelijk van wat de gelovigen hem schonken. Hij verdiende zijn geld als tentenmaker (Handelingen 18:3). […]