Menu

None

Thema: God bewijzen

Foto van Emanuel Rutten en Elsbeth Gruteke bij het opnemen van de Theologie Podcast

Emanuel Rutten is een Nederlandse filosoof aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werd vooral bekend met zijn studie naar argumenten voor het bestaan van God, waarvoor hij ook een nieuw argument ontwikkelde, het zogeheten ‘modaal-epistemische Godsargument’. In zijn nieuwe boek Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden presenteert hij een aantal nieuwe argumenten voor het bestaan van God. Elsbeth Gruteke ging met hem in gesprek.

Lees ook deze artikelen die aansluiten bij het thema God bewijzen

God en moraal, ontdekking of uitvinding?

Kritische analyse van Gerrit Manenschijns fundering van de morele en geloofswerkelijkheid.
[lees verder]

Kunnen gelovigen handelen ‘alsof er geen god bestaat’?

In zijn gevangenisbrieven (1943-1945) aan Eberhard Bethge heeft Dietrich Bonhoeffer het verschillende keren over thema’s als ‘leven zonder religie’ en de zoektocht naar een ‘religieloos christendom’. [lees verder]

Bestaat God of toch niet… Misschien?

Wanneer je als theoloog de vraag krijgt voorgelegd: ‘Geloof jij nog?’, klinkt er geregeld in dat woordje ‘nog’ ook iets meewarigs mee. Jij wordt geacht beroepsmatig te geloven, want jij spreekt over God en bedient je van volzinnen met termen als ‘God’, ‘de Eeuwige Heer’, ‘de Schepper van hemel en aarde’. [lees verder]

VI A Cultuur – Sporen van God

In 1933 schreef O. Noordmans een artikel onder de titel ‘Kerk en Schare’. Dit summiere artikel heeft in de naoorlogse jaren grote invloed gekregen in de Nederlandse Hervormde Kerk bij de doordenking van haar missionaire roeping als volkskerk in de Nederlandse samenleving. [lees verder]

En God sprak: ‘Ik besta niet’

Ik hoorde een innerlijke stem die mijn naam riep. Ik stond stil en luisterde aandachtig naar wat wel de gewijde, stille stem van God moest zijn. Ik stond perplex toen God tot mij sprak en de drie simpele woorden herhaalde: ‘Ik besta niet.’ [lees verder]

Weg van de kolkende diepte

Si leeheg ioom nee dlerew ed tad fooleg ki. Deze woorden lijken onzin. Letters die zomaar op het papier zijn gegooid. Chaos dus. Maar als u het zinnetje omgekeerd leest, staat er: ik geloof dat de wereld een mooi geheel is. Achter die op het eerste gezicht chaotisch opgeschreven letters blijkt een logica te zitten. Geen chaos dus. [lees verder]

God bestaat

Tijdens de studiedag over het nieuwe boek van dr. A. van de Beek, Mijn Vader, uw Vader, hield Gijsbert van den Brink, auteur van het veelbesproken boek En de aarde bracht voort, een lezing waarin hij ingaat op de vraag of God bestaat. [lees verder]

Rollins’ atheïsme: de god die zegt dat hij niet bestaat

In juli 2016 stond in dit tijdschrift (229-239) een bijdrage van Frits de Lange, die terugging op een lezing voor een minisymposium over het post-theïsme. Een kortere versie hiervan verscheen op 11 juni 2016 in de weekendbijlage van het dagblad Trouw. 
[lees verder]

Gods goedheid in verband met de evolutie

In zijn boek Onze Vader stelt Jan Muis dat God niet met kwaad samen gedacht mag worden. Muis keert zich in dit verband tegen de notie van een ‘algemene openbaring’, omdat deze veronderstelt dat alles van God getuigt, zodat ook het kwade op God betrokken zou moeten worden. [lees verder]

God in de natuur

Kan een ongelovige die naar de natuur kijkt tot de overtuiging komen dat God bestaat? Of is dat alleen mogelijk door de Bijbel te lezen? In zijn recent verschenen proefschrift gaat dr. A.J. Kunz op die vragen in. [lees verder]

Ongelooflijk dat we nog geloven

Hoe ontwikkelt geloof zich gedurende een mensenleven? En hoe ontwikkelt het jou? Twee redactieleden, Marga Haas (46) en Stephan de Jong (61), met elkaar in gesprek. We beginnen met de vraag welke mensen voor onze geloofsontwikkeling belangrijk zijn geweest. [lees verder]

Onkenbaar, afwezig, niet bestaand, en toch onmiskenbaar God

Bestaat God? Het is een bekende vraag voor theologen. In de visies van Miskotte, Bonhoeffer en Kierkegaard doorbreekt God de bestaande werkelijkheid en ervaring. Je kunt van Hem veel zeggen: dat hij afwezig is, net doet alsof Hij niet bestaat, zelfs dat Hij op een bepaalde manier niet bestaat. Maar niet dat Hij zuiver en alleen een woord voor ervaring is. [lees verder]

Er is geen God – De theologie van South Park’s ‘Cartmanland’

Frank Bosman laat zien hoe actueel de vraag naar lijden en Gods rechtvaardigheid is in een verfrissende bespreking van het televisieprogramma South Park. Een van de afleveringen staat bol van de verwijzingen naar het Bijbelboek Job. Bosman legt uit dat Job juist tegen het idee ingaat van wie kwaad doet zal het vergolden worden en wie goed doet wordt beloond, maar dat in de aflevering van South Park dit uiteindelijk niet helemaal begrepen wordt en er weer naar dit systeem wordt teruggegrepen.

Lees ook deze boeken geschreven door Emanuel Rutten

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken