Menu

None

Thema: Missionaire kerk

De theologiepodcast aflevering 54 met Jan Martijn Abrahamse en Sake Stoppels

Jan Martijn Abrahamse en Sake Stoppels voeren in hun boek Zoeken naar de dingen die boven zijn een pleidooi voor het liefhebben van de wereld als landingsplaats voor het evangelie. Het is niet eenvoudig om het evangelie op een heldere en uitnodigende manier te vertolken binnen een seculiere maatschappij. Hoe doe je dat als kerk zonder dat de boodschap van heil zich meer en meer louter op het hier en nu gaat concentreren?

Zoeken naar de dingen die boven zijn

Cover van Zoeken naar dingen die boven zijn

We zien dat kerken hun boodschap van heil steeds vaker op het hier en nu concentreren. Dat is zowel een kracht als een zwakte, zo betoogt dit boek. Wanneer wij spreken over heil dat niet in staat is om hemel en aarde te verbinden, lopen we het risico om ofwel te seculariseren ofwel de verbinding met het concrete leven te verliezen. Dit boek biedt nieuwe perspectieven op hoe het evangelie op een heldere en uitnodigende manier kan worden gedeeld.

Ook verkrijgbaar als e-book

Vrede op aarde

Cover van Vrede op aarde

In Vrede op aarde onderzoekt theoloog en hoogleraar Stefan Paas hoe de christelijke boodschap van heil en redding voor de samenleving van nu relevant is. Het christelijk geloof vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping. Het is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt? Hoe kunnen christenen zelf weer enthousiast worden voor dit verhaal?

Meer lezen over heil

Heil voor de wereld

Het heil laat zich moeilijk in een definitie vastleggen. Bij ons thuis werd het woord eigenlijk alleen door volwassenen gebruikt, in zinnen als: ‘Daar zie ik wel of geen heil in.’ 
[lees verder]

Inleiding: Heil in de 21ste eeuw

Een van zijn vele boeken schreef Henri Nouwen op uitnodiging van een seculiere Joodse journalist. Deze man, Fred Bratman, interviewde hem voor een weekendbijlage van de New York Times. Dat werd een tamelijk bloedeloos gebeuren omdat in de ontmoeting echte chemie ontbrak. Maar op de een of andere manier gebeurde er wel wat tussen die beide mannen. Het contact bleef en gaandeweg ontstond er vriendschap. [lees verder]

Heil, bevrijding, redding, behoud

In onze cultuur wordt heil nauwelijks met God in verband gebracht; het heeft vooral de betekenis van welzijn of voorspoed gekregen. Zo kan iets tot heil strekken, tenzij men er met reden geen heil meer in ziet. Een situatie is heilloos wanneer het welzijn in het geding is en een chaotische toestand gevreesd wordt. [lees verder]

De weg van de vrede

In het christendom gaat het over goed nieuws, ‘evangelie’. Dit goede nieuws is, kort en goed, dat er heil is voor ons. Wat dit heil precies inhoudt, hoe het tot stand komt, hoe we het ontvangen – daarover zijn christenen het zelden eens.
[lees verder]

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken