Menu

None

Thema: Verlangen naar een multiculturele kerk

Dossier multiculturele kerk 500 x 250
De theologie.nl podcast verlengen naar een multiculturele kerk

Het Jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is dit keer Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Het thema van deze aflevering is Verlangen naar een multiculturele kerk. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.” Elsbeth Gruteke gaat in deze aflevering in gesprek met Alexander Emoghene, hoofdpastor van Claypot Church International en met Patrick van der Plaat die werkzaam is voor ICP, een organisatie die zich inzet voor het kleurrijke Koninkrijk van God in multicultureel Nederland. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met SKIN, een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland.

Lees ook deze artikelen aansluitend op het thema multiculturele kerk

Vieren in interculturele gemeenschappen in Nederland

Hoe vier je muziek en liturgie, als je met verschillende nationaliteiten en culturen samenkomt rondom een open Bijbel en het verkondigende Woord van God wilt laten klinken? [Lees verder]

Samen met alle heiligen: protestantse en interculturele kerken

De grote diversiteit van interculturele kerken ervaar ik als een zegen, want hierdoor kunnen we samen de liefde van Christus nog breder en dieper leren kennen. [Lees verder]

Een leven in kleur

‘Wie was ik nog na de migratie?’ vroeg een oudere Surinaamse vrouw zich af. Wie ben je als je geen deel meer uitmaakt van de context waarin je ‘kende en gekend’ werd? Een breuk als migratie bedreigt de identiteit en vraagt om (het delen van) verhalen. [Lees verder]

De monoculturele zondagmorgenkerk

Tegenwoordig is het christelijk landschap in Nederland multicultureel en veelkleurig, maar het is een feit dat een groot deel van de geloofsgemeenschappen monochroom en monocultureel is. Is dat ‘een tragedie’, zoals Martin Luther King jr. zei? [Lees verder]

Nieuwe manieren van christen-zijn: rooms-katholieke migranten in Nederland

Wat weten we over de rooms katholieke migranten in Nederland, over hun migratiegeschiedenis, relatie met de Rooms-Katholieke Kerk en diversiteit? Waarom hebben ze specifieke pastorale begeleiding nodig? [Lees verder]

Cultuursensitieve pastorale of geestelijke zorg

Hoe kun je geestelijke en pastorale zorg verlenen aan een groep mensen die afkomstig zijn uit vele verschillende landen en continenten? [Lees verder]

Lees ook deze boeken

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken