Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Thema: pioniersplekken

Marinka Verburg is bestuurskundige en religiewetenschapper en promoveerde op een etnografische studie naar de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen met nooit- en ooit-kerkelijken binnen de pioniersbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland. Hoe ervaren deze nooit- en ooit-kerkelijken de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen? Wat is nodig om hen er thuis te laten voelen? Duidelijk is dat het ervaren van vertrouwdheid en openheid belangrijke voorwaarden zijn. Elsbeth gaat in deze aflevering in gesprek met Marinka over haar onderzoek en de uitkomsten ervan.

None

‘Willen jullie soms ook weggaan?’

Voor krimp en kramp is de afgelopen jaren veel aandacht. Terecht natuurlijk, we hebben er allemaal mee te maken. Maar in dit themanummer is bewust gekozen ‘de blijvers’ eens aan het woord te laten. Wat hééft de kerk, wat heeft de kerk geboden en te bieden, waardoor ze er nog steeds bij horen? In de inleiding op dit themanummer wordt op die vraag scherp gesteld.

None

Thema: Missionaire kerk

Jan Martijn Abrahamse en Sake Stoppel voeren in hun boek Zoeken naar de dingen die boven zijn een pleidooi voor het liefhebben van de wereld als landingsplaats voor het evangelie. Het is niet eenvoudig om het evangelie op een heldere en uitnodigende manier te vertolken binnen een seculiere maatschappij. Hoe doe je dat als kerk zonder dat de boodschap van heil zich meer en meer louter op het hier en nu gaat concentreren?

Nieuwe boeken