Woord & Dienst

Opiniërend magazine voor Protestants Nederland

Woord & Dienst – opiniërend magazine voor protestants Nederland – geeft maandelijks aandacht aan tal van onderwerpen die relevant zijn voor de kerkelijke praktijk in Nederland – actueel, informatief en opiniërend. Als onafhankelijk maar meelevend tijdschrift vormt het blad een positief-kritisch podium voor veelkleurig protestants geloven.

Woord & Dienst geeft ruimte aan de volle breedte van de kerk en is daarom onmisbaar voor wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen, standpunten en visies binnen protestants Nederland. Gericht op de kerkelijke praktijk is het blad een bruikbaar uitgangspunt voor bezinning en gesprek in de kerkelijke gemeente.

Woord & Dienst verschijnt elf keer per jaar in 40 rijk geïllustreerde pagina’s. Maandelijks wordt één thema van verschillende kanten belicht. In andere artikelen, interviews, vaste rubrieken en columns staat de actualiteit centraal, theologie, Bijbel, vieren, nieuw verschenen boeken en wat zich verder maar aandient op het kerkelijk erf.

Zoek artikelen uit Woord & Dienst op Theologie.nl

Redactie Ds. H. Allewijn – Den Haag | Ds. S. van Dijk – Roden | Ds. M. van Leerdam – Amsterdam | Ds. J.-W. Leurgans – Ermelo | Ds. I. Jansen-Kleinjan – Zeist | Th. Soko-de Jong – Aalten 

Eindredactie Joanne Seldenrath

Contact met de redactie redactiewoordendienst@kokboekencentrum.nl 

Adverteren? Dat kan!
Download de mediakaart (met informatie over tarieven, aanleverspecificaties en -data).
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze advertentieacquisiteur, Roel Abraham (BDU Vakmedia), r.abraham@bdu.nl, 06-542 74 244.

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (11 nummers)
Nederland: € 57,00*
Buitenland: € 75,00

Neem een proefabonnement (3 nummers)
Nederland: € 15,00

abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Voor collectieve abonnementen (vanaf 5 exemplaren) gelden gereduceerde prijzen. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen.

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: woordendienst@kokboekencentrum.nl

Losse nummers

Nederland: € 6,95 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 6,95 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer