Menu

Basis

2 jaar samen leren

Wandelaar met stok op een pad

Het derde praktijkverhaal komt uit Beekbergen, waar een gemeente-brede toerusting op gang gebracht is met hulp van het Focus-traject van de IZB. Hier volgt een korte beschrijving.

Het Focus-traject

Enkele jaren geleden dachten we in de Hervormde Gemeente Beekbergen na over de toekomst van het missionaire werk van onze gemeente. We hadden weliswaar verschillende missionaire activiteiten, zoals een Alpha-cursus, open kerk, en een stand op de zomermarkten. Maar hoe konden we een volgende stap maken, namelijk van een kerk met missionaire activiteiten naar een kerk waar de missionaire roeping de kern van het gemeente-zijn meebepaalt?

Via onze predikant kwamen we in contact met het Focus-traject van de IZB. In dat traject draait het om een gemeente-brede toerusting van gemeenteleden. Iedereen is geroepen om het geloof te delen met anderen in zijn of haar omgeving. Dat sloot dus goed aan bij waar we naar op zoek waren.

Terugblik op het Focus-traject in de Hervormde Gemeente Beekbergen

Wat ons in het bijzonder aansprak was de wijze waarop het Focus-traject de beweging naar buiten verbindt met een beweging naar binnen. Want hoe zouden we ons geloof kunnen delen met anderen als het onszelf niet eigen is? Dat kwam tegemoet aan wat velen van ons herkenden: de moeite om woorden te geven aan wat we geloven, en om verbanden te leggen tussen geloven en andere terreinen van ons leven. Elkaar vragen het geloof te delen met anderen wordt dan al snel ervaren als overvragen, met weerstanden tot gevolg.

Geestelijk leiding geven

Eerst is het traject uitgelegd en besproken met de gemeente. Daarna heeft de kerkenraad besloten het traject twee jaar leidend te laten zijn voor de activiteiten van de gemeente. Dat kon ook goed omdat daarvoor de materialen beschikbaar waren: voor vergaderopeningen, voor diensten, voor kringavonden, voor het jeugdwerk en voor gezinnen. Zo spraken en leerden we tegelijkertijd op verschillende plekken in de gemeente over dezelfde thema’s. Dat voegt echt iets toe, merkten we. Het geeft richting aan de gemeente en het zorgt voor verdieping. Daarnaast is het mooi dat de materialen niet alleen helpen bij bezinning, maar ook uitdagen om kleine stapjes te doen. Zo kwamen we als gemeente ook in beweging.

Geestelijk leiding geven aan de gemeente klinkt heel verheven. Het werd voor ons concreet in het besluit om ons twee jaar te wijden aan het Focus-traject, en om daarmee aan de slag te gaan.

Eén graad

Samen met de IZB hebben we het traject eind vorig seizoen geëvalueerd. Daaruit bleek vooral de verbindende kracht van het traject. Gemeenteleden ervoeren een groeiende openheid om samen het gesprek over het geloof te voeren. Voor minder, maar nog steeds veel gemeenteleden sprong ook de toerusting voor de praktijk van het dagelijks leven eruit. Dat bood nieuwe inzichten.

Ook het woord ‘bewustwording’ was een vaak terugkerend woord in de evaluatie: er is duidelijk meer bewustzijn gegroeid van de roeping om naar buiten te treden. Hier en daar werd het verlangen uitgesproken om dat verder handen en voeten te geven. En om dat bewustzijn verder om te zetten in een dagelijkse praktijk.

Een koerswijziging van één graad is voor de route van een schip al veel..!

De kerkenraad was dankbaar voor deze opbrengsten van het traject. Ook al waren de opbrengsten niet in alle opzichten groots en spectaculair, toch is er iets in gang gezet. En een koerswijziging van slechts één graad betekent voor de route van een schip uiteindelijk heel veel.

Koers houden

Op dit moment proberen we wat in gang gezet is, te bestendigen. Om koers te houden is het nodig dat de verlangens achter het Focus-traject ook op lange termijn in de verschillende activiteiten van de gemeente verankerd worden.

De missionaire taakgroep Vorming en Toerusting heeft de opdracht van de kerkenraad gekregen om samen met de verschillende taak- en werkgroepen dit vorm te geven. Dat is best een zoektocht, zeker nu we niet terug kunnen vallen op kant-en-klare materialen. Tegelijkertijd is het ook goed en waardevol. Het dwingt ons om het met elkaar niet alleen te hebben over regel- en afstemmingszaken. Maar ook om ons telkens de vraag te stellen hoe onze activiteiten helpen om gemeenteleden de beweging naar binnen en naar buiten te maken. En hoe zij hen uitdagen om daarin zelf kleine concrete stappen te zetten.

Frans Hoogendijk is ouderling Vorming en Toerusting in de Hervormde Gemeente Beekbergen


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken