Menu

Premium

Afzien van geweld

Als het waar is dat religie een bron van mensenhaat èn van mensenliefde is dan loont het om van dichterbij te bezien wat de motieven in een religie zijn die mensen tot deze twee houdingen aanzetten. Ik onderzoek hier welke motieven in het Nieuwe Testament een rol spelen bij het afzien van wraak en geweld, in casu tegengeweld. Daarbij moet onderscheiden worden tussen het geweld van de dader en het (tegen)geweld van het slachtoffer. De bergrede waarschuwt met name tegen de tweede categorie. Daarnaast wordt in het Nieuwe Testament ook geweld afgewezen dat zou moeten dienen bij de verkondiging van het evangelie en ter realisering van het Koninkrijk. We gaan ook hier na wat de motieven zijn om af te zien van geweld. In het nieuwtestamentisch appèl dat op dit punt wordt gedaan, wordt doorgaans verwezen wordt naar het laatste oordeel van God. Dat roept ongetwijfeld de vraag van psychologen op of hier onderdrukte wraak- en haatgevoelens op God geprojecteerd worden, reden om op deze vraag in te gaan. Ten slotte bespreek ik de vraag of de oproep om af te zien van geweld uniek is voor het Nieuwe Testament en zoek daarvoor naar tradities en contexten van de nieuwtestamentische ethiek.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken