< Terug

Van Knippenberg – Grenzen in meervoud

De dynamiek van verhaaldomeinen

Cover Grenzen in meervoud

Van Knippenberg, voormalig hoogleraar praktische theologie, beschreef zijn model van gespreksvoering eerder in zijn boek Existentiële zielzorg. Dit essay is daar een prima aanvulling op. Het geeft in kort bestek praktische handvatten om het levensbeschouwelijke gesprek te voeren. Hoe herken je de manier waarop iemand in het leven staat? Welk verhaal wordt er verteld? Waar zit beweging en waar zit het vast? Hoe verhoudt iemand zich tot zichzelf, zijn omgeving, zijn cultuur en dat wat het leven overstijgt? Van Knippenberg onderzoekt welke vaardigheden nodig zijn voor de luisteraar (actor) om elk van deze gebieden te verkennen. Hij sluit af met praktische vormen om te gebruiken in het werken met groepen. Dit boekje biedt een helder overzicht van de manieren waarop mensen hun identiteit vormgeven – en waar groeimogelijkheden liggen. Aanbevolen, niet alleen voor begeleiders, maar voor iedereen die de gesprekken met zichzelf of met een ander weleens wat zou willen verdiepen.

Marianne Vonkeman is emeritus predikant en redactielid van Herademing.


Tjeu van Knippenberg, Grenzen in meervoud, de dynamiek van verhaaldomeinen. Kampen: Van Warven, 2021. 144 pp. €14,95. ISBN 9789493175471


< Terug