< Terug

Merton – Vrede in het na-christelijk tijdperk

Recensie

Recensie van Thomas Merton, Vrede in het na-christelijk tijdperk.

Cover van Vrede in het na-chiristelijk tijdperk. Geschreven door Thomas Merton.

Het is weer urgent geworden om als christen na te denken over vragen van oorlog en vrede. We hebben enkele decennia gedacht dat de Koude Oorlog voorbij was, maar deze is weer terug met opnieuw het grote gevaar van een dreigende kernoorlog. Recentelijk zijn er daarom vaak parallellen getrokken met de Cubacrisis uit 1962.

De trappistenmonnik Thomas Merton vond toen dat hij, juist als monnik, verplicht was als een van de eersten te zien wat zich zoal in de wereld afspeelde. Hij schreef toen als een bezetene een boek over de vraag of kernwapens gebruikt mochten worden. Daarbij bestudeerde hij hoe het christendom vanaf de begintijd tot in de 20ste eeuw over oorlog heeft gedacht, via het door Augustinus geïntroduceerde begrip ‘rechtvaardige oorlog’. Tot zijn grote frustratie verbood zijn orde de publicatie van het boek. Het werd pas in 2004 uitgegeven.

Dankzij de stichting Thomas Merton-vrienden ligt er nu een goede Nederlandse vertaling die is aangevuld met een voorwoord door de eerder dit jaar overleden vredesactivist Jim Forest en een grondige inleiding over de totstandkoming van het boek door Patricia Burton.

Met voetnoten.

Jan Venderbos werkte in diverse functies in de hulpverlening, onder meer met oorlogs- en geweldsgetroffenen. Hij is gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider, en werkt mee aan Herademing.


Thomas Merton, Vrede in het na-christelijk tijdperk, Damon, Eindhoven, 2022. 192 pp. €19,90. ISBN 9789463403382.


< Terug