Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Het Koninkrijk van God is nabij

Deze preekschets van Bert Aalbers is geschreven voor de startzondag 2024. Het thema is dit jaar: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Dat koninkrijk – beter koningschap – wordt door Jezus aangekondigd bij de start van zijn optreden. Een koningschap dat haaks staat op dat van deze wereld. Dat is evangelie, goed nieuws! Het bijbelgedeelte is Marcus 1:1-20.

Nieuwe boeken