Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Jezus bidt voor Zijn volgelingen

Deze preekschets voor Wezenzondag is geschreven door Johan Lotterman. De tijd tussen Jezus’ hemelvaart en Pinksteren is een periode waarin Jezus’ vrienden zich ontheemd voelden. Jezus heeft hen daarop voorbereid in de gesprekken tijdens hun laatste maaltijd, de Pesachmaaltijd. Deze hoofdstukken worden in het evangelie van Johannes afgesloten met een gebed van Jezus voor zijn vrienden en over hun hoofd heen voor ons. Ook wij kunnen ons ontheemd of verweesd voelen in deze wereld.

Premium

Meezingen met Maria

In Maria’s lofzang, het klassiek zogenoemde ‘Magnificat’, hoor je alle lagen van de Tenach, Thora en profeten en psalmen meeklinken! Daarom is het in de oude kerk, in kloosters en de Anglicaanse kerk ‘dagelijkse kost’. In onze adventstijd wordt Maria’s lofzang op de derde Adventszondag gelezen en gezongen. ‘Brandend actueel’, zoals schrijver Johan Lotterman verwoordt!

Nieuwe boeken