Menu

Premium

De vreemdeling in eigentijdse liedteksten

Uittocht uit de onderdrukking, de tocht naar het beloofde land en ballingschap zijn centrale noties in onze geloofstraditie. Abraham die losbrak uit zijn stamverband, de vluchtende Jakob en Ruth de immigrante behoren tot de inspirerende voorbeeldfiguren. De zorg voor de vreemdeling maakt deel uit van de Tien Geboden, en Jezus noemt het huisvesten van de vreemdeling als een van de criteria voor het scheiden van de bokken en de schapen in het laatste oordeel. Waar er in de bijbel zoveel aandacht uitgaat naar de vreemdeling, mag je verwachten dat dat thema ook duidelijke sporen heeft getrokken in de liederenschat van de kerk.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken