Menu

Basis

Fier overeind

Met de komst van Molukkers naar Nederland in 1951 reisde ook hun geloofsbeleving mee en Nederland binnen. Juist dat geloof is in al die jaren een baken van hoop en volharding gebleken. In de onzekerheid over hun toekomst hadden de Molukkers altijd hun geloofsovertuiging.

Elke concentratie van Molukkers kende in de afgelopen jaren wel een kerkgemeenschap. Die gemeenschap was meer dan alleen de zondagsdienst. Het was ook het pastorale werk dat nodig was in de gemeenschap. Ik herinner mij de kerk ook als de plek waar we onze culturele verbondenheid met elkaar deelden. En waar we respect betoonden aan hen die ons ontvallen zijn.

De Molukse Kerk heeft ook crises gekend. Onderlinge onenigheid deed de kerk versplinteren. Daarmee kwam ook het pastorale werk in de knel te zitten. En toch staat die Molukse kerk nog altijd fier overeind. Waar de Molukse taal nog altijd gekoesterd wordt. Waar we onze geliefden die er niet meer zijn graag eren en gedenken.

Een Molukse gemeenschap zonder kerk is niet denkbaar. Ook niet in de toekomst. Er is zelfs sprake van een nieuw elan in en rond die kerk. Hoewel het lastig is en blijft om nieuw kerkelijk kader te vinden. Dat laat onverlet dat vele Molukkers nog altijd hun thuis vinden in hun kerk.

Mede vanuit en namens stichting Pelita kan ik alleen maar stellen dat ook de maatschappelijke rol van de Molukse Kerk van vitaal belang is en blijft. Voor een gemeenschap in ontwikkeling en die haar identiteit verder ontwikkelt.

De Kerk is er. En die blijft. Op naar de 100 jaar!

Rocky Tuhuteru is sinds 2020 directeur van Stichting Pelita. Hij is ook operationeel leidinggevende van Stichting 1940-1945. Beide organisaties zijn partner van het Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ

Stichting Pelita

Pelita is een nonprofit organisatie, die dit jaar 75 jaar bestaat. Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland zijn gekomen. Het is indertijd opgericht om de migratie vanuit Nederlands-Indië te begeleiden, in eerste instantie voor totoks en indo’s. Later hebben de Molukkers zich aangesloten vanwege de expertise van Pelita op het gebied van en medische psychische begeleiding vanwege de Jappenkampen in de Tweede Wereldoorlog.

Totok is het Indonesische of Maleisische woord voor een in het voormalig Nederlands-Indië geboren of wonende Europeaan, meestal Nederlander.

Indo’s is de aanduiding voor Indische Nederlanders met Europese en Aziatische voorouders, die een familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië hebben.

Pelita begeleidt aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, geeft informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulpen dienstverlening. Pelita werkt ook onder andere samen met het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en het Nederlands Veteraneninstituut ten behoeve van het programma Contextgebonden zorg. Via dit netwerk van partnerorganisaties werkt Pelita aan de actieve overdracht van kennis en ervaring aan andere (in)formele aanbieders van zorg en welzijn. Het gaat dan om een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten cultuursensitief). www.pelita.nl

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken