Menu

Premium

Friedrich Christian Bauer en de Tübinger school

Enkele episodes uit het historisch-kritisch onderzoek van het Nieuwe Testament

F.C. Baur was een der eersten die de historisch-kritische methode toepaste bij de bestudering van het Nieuwe Testament. In 1826 werd Baur benoemd tot hoogleraar aan het Stift te Tübingen, aanvankelijk alleen voor historische vakken. Zijn benoeming had heel wat voeten in de aarde gehad; de faculteit twijfelde aan zijn rechtzinnigheid. Mogelijk gaf de petitie te zijnen gunste door 124 studenten ondertekend, de doorslag. Zijn inaugurele rede hield hij als toen gebruikelijk in het Latijn. Hij zou als hoogleraar nog drie boeken in die taal publiceren, maar toen was het met het Latijn als schrijftaal gedaan. Ik vermoed dat Latijnse boeken in die dagen niet goed verkoopbaar meer waren…

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken