Menu

Premium

Gestalte geven aan verbondheid

De Protestantse Kerk in Nederland noemt zich in haar kerkorde een kerk ‘die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het koninkrijk van God’. En zij zegt van zichzelf:

De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het koninkrijk van God.

In deze preambule bij de kerkorde wordt de verbondenheid gekwalificeerd vanuit de beloften van God aan het volk Israël. Ontkennen van die beloften zou een ontkenning zijn van Gods relatie met het volk Israël. Daarom is de verbondenheid van de Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël onopgeefbaar. Met het belijden van de God van Israël als Heer spreekt de kerk haar verbondenheid met Israël uit. God is niet los verkrijgbaar.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken