Menu

None

Gods Naam is belangrijk – 3e gebod

Serie: rond De Wet
Aflevering: Gods naam is belangrijk
Gebod: 3e gebod

Zie ook

Korte inhoud

Gods naam is belangrijk, want die naam vertelt wie Hij is.

Doel

Gods naam verbinden aan wie God is

Benodigdheden

Geen.

Toelichting
Zie inleiding bij het eerste gebod.

1. Mooie naam

Wie vindt dat hij of zij een mooie naam heeft? Laat eens een paar namen klinken! (een paar kinderen aanwijzen)

2. Met een andere naam aangesproken worden: niet leuk!

Stel je heet Petra en je juf zegt: hé Annie, wil je even het bord schoonmaken?
Dan zeg jij: Ik ben Petra. En dat de juf dan zegt: Petra, Annie of Marike, het maakt me niks uit hoe je heet, als je het bord maar schoonmaakt … Dat voelt helemaal niet leuk! Je naam is belangrijk.

[Het leukste is ipv. Petra een naam te kiezen die net genoemd is]
[De stem van de juf mag je wat chagrijnig laten klinken!]

3. Jeroen is gek

Een tijdje geleden reed ik met de trein langs Amersfoort, hier heel ver vandaan. En op een muur stond heel groot geschreven: Jeroen is gek. Nou, dat ging natuurlijk over een Jeroen uit Amersfoort en niet over mij. Maar toch vond ik het niet leuk staan. Je naam is belangrijk. Je naam hoort bij jou.

[Pas dit verhaaltje aan aan de eigen situatie; of vertel het met als start ‘stel dat je Jeroen heet, en je woont in Groningen’, enz. ]

4. Namen van God

In de Bijbel gaat het vaak over de naam van God. En je merkt al snel: God vindt zijn naam heel belangrijk. Het derde gebod bv. gaat over de naam van God: Je mag de naam van God niet misbruiken.

De naam van God …

 • Welke namen voor God ken je?

 • En weet je wat die naam betekent?

 • (God, Here, Jezus, Christus, Heilige Geest, Vader, Koning, de Almachtige, Schepper, enz.)

Dus:
Gods namen zijn niet zomaar namen, het zijn namen met betekenis!
God vindt zijn naam heel belangrijk.
Want zijn namen vertellen precies wie Hij is.

5. Gods naam niet misbruiken

Dus zegt God: je mag mijn naam niet misbruiken. Niet verkeerd gebruiken.

 • Hoe kun je de naam van God op een verkeerde manier gebruiken?

  [Waarschijnlijk kunnen de kinderen alleen vloeken bedenken. Dit gebod gaat ook over God niet voor je karretje spannen (‘God vindt dat vast wel goed’). Die insteek vraagt een eigen kidsmoment. In het kader van dit kidsmoment kun je even stil staan bij vloeken, en dan de overstap maken van verkeerd naar goed gebruiken.]

 • Wat is vloeken?

 • Waarom is vloeken verkeerd?

→ Je gebruikt Gods naam voor jezelf, en niet om contact met God te maken.

6. Gods naam goed gebruiken

 • Niet verkeerd gebruiken, maar goed gebruiken!
  Hoe kun je Gods naam goed gebruiken?

→ Bidden, vertellen over God

Als je iets heel moeilijk vindt of pijn hebt kun je vloeken: bv. ‘Jezus nog aan toe’. Je kunt dan ook bidden: Here Jezus, ik heb het moeilijk, wilt U me helpen?

7. Zingen en/of gebed

Gebruik Gods naam maar op de goede manier! Bidden, vertellen over God en ………….. zingen!

bv.:

Opwekkingslied: Machtig God, sterke Rots
Ps 145:1
Opwekkingslied: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam

Here God,
U bent Koning en Schepper en Redder,
U bent Vader, Zoon en heilige Geest.
We danken U dat U veel namen hebt,
omdat U zo bijzonder bent.
Help ons uw naam goed te gebruiken.
Omdat we van U houden.
Amen

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken