Menu

Basis

Het lege graf: verwachting

Voor de kanunnikessen van het Heilig Graf is de beleving van het Paasmysterie op een bijzondere manier verankerd in hun oorsprong.

De spiritualiteit van de Orde wordt gedragen door alle heilsmysteries die zich in het Graf van Jezus Christus samenvoegen, namelijk het Paasmysterie: het mysterie van lijden, dood en Verrijzenis van de Zoon van God, Jezus Christus, die omwille van onze zonden mens werd om ons te verlossen.

Bij hun professie beloven de zusters Christus, de Bruidegom die hen heeft geroepen, na te volgen in zijn lijden en liefde-dood, met het vooruitzicht van de komende verrijzenis.

In essentie betekent dit de paradox van het Christendom, leven en dood, ten diepste te beleven: alle lijden en sterven te dragen in liefde en verbondenheid met Christus; of anders gezegd: een enthousiaste, hartelijke liefde voor de Verrezen Heer, geworteld en gevoed door een vertrouwelijke omgang met de Heer, is essentieel.

In haar meditatie ‘Verwachting’ brengt Moeder Jozefa Haeck crss (1883-1961) het aldus onder woorden:

Verwachting

Rond ieder graf is verwachting.
Het graf van het zaad is de verwachting van de akker.
Om het zaad werd de akker geploegd en in voren gesneden.

Waarom wordt daar op het kerkhof graf aan graf aangelegd?
leder graf is een monument der verwachting: want de dode wil in herinnering blijven en de levende wil betuigen, dat hij de dode gedenkt.

Dit is: omdat de gedachte van het leven steeds de gedachte van de dood overstemt. Over de dood heen geloven wij in het leven.
Ja, wij verwachten het leven uit de dood. Het Heilig Lichaam des Heren is heel en al verwachting. Alle zaad is hierbij een symbool.

Dit is de éne, ware, zaadkorrel, die ééns gestorven, niet meer sterft, maar het leven voor God leeft voor eeuwig.
Hier is de zaadkorrel, die niet alleen blijft. Wij zijn de korrels uit zijn aar…
Wij worden geboren uit zijn Graf…
Wij zijn de kleine kiemen vol expansie, die de velden en akkers der wereld zullen overwoekeren in de kracht van de éne zaadkorrel:
CHRISTUS.

Zr. Marie Hélène crss, Priorij Thabor, Sint Odiliënberg.Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken