Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Marcus 11:1-11 – voor Palmzondag, 6e zondag van de 40dagen

De 6e zondag in de Veertigdagentijd of vastentijd, ook wel Palmzondag genoemd, staat in het teken van het komende lijden van Jezus. Het is zes dagen voor zijn veroordeling. De naam ‘Palmzondag’ (of ‘Palmpasen’ voor deze laatste zondag voor Pasen is erg populair. Zelfs in a-liturgische kringen gebruikt men die. Zeker het allitererende Palmpasen beklijft […]

Premium

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

‘… rijdende op een ezel…’ Zacharia 9:9 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van […]

Premium

Preekschets Matteüs 21:1-11 – zesde zondag in de veertigdagen

Schriftlezing: Matteüs 21:1-11 Het eigene van de zondag De zesde zondag van de Veertigdagentijd, ook wel Palmzondag of Palmpasen genoemd, is de eerste dag van de laatste week op weg naar Pasen. Deze week wordt de Stille of Goede Week genoemd. Waarschijnlijk komt de aanduiding Goede Week van de officiële Latijnse naam, Hebdomada Sancta. De […]

Nieuwe boeken