Palmzondag

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Matteüs 21:9

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Al het licht valt bij Matteüs op Jezus' intocht in Jeruzalem als door Israël toen beleefde vervulling van Messias-profetieën bij Zacharia en Jesaja. 'Hosanna': een hulpkreet of gebed, die een juichkreet voor de Vredevorst wordt onderweg.
Geloof

Niet hoog te paard

Open Deur 2021 10 | Stephan de Jong | Artikel | Dienen

Een van de bekendste bijbelverhalen waarin de ezel een rol speelt, is dat van de intocht van Jezus in Jeruzalem, kort voor zijn sterven. Is het toeval dat Jezus hier op een ezel rijdt?
Prediking

Preekschets Marcus 11:1-11 – voor Palmzondag, 6e zondag van de 40dagen

Preekwijzer 2021 | Wilco van Wakeren | Preekschets | Palmzondag

De 6e zondag in de Veertigdagentijd of vastentijd, ook wel Palmzondag genoemd, staat in het teken van het komende lijden van Jezus. Het is zes dagen voor zijn veroordeling. De naam ‘Palmzondag’ (of ‘Palmpasen’ voor deze laatste zondag voor Pasen is erg populair. Zelfs in a-liturgische kringen gebruikt men die. Zeker het allitererende Palmpasen beklijft […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Vrede | Kerkelijk jaar, Palmzondag

‘… rijdende op een ezel…’ Zacharia 9:9 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van […]
Prediking

Preekschets Exodus 11 – Palmzondag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Redactie | Preekschets | Palmzondag, Veertigdagentijd

Schriftlezingen: Exodus 11 en Matteüs 21: 1-11 of een selectie uit Matteüs 26 en 27. Het eigene van Palmzondag De Stille Week, de voorbereidingsweek die uitloopt op het Paasfeest begint met de Palmzondag. Op deze dag werd Jezus met palmtakken en lofprijzing toegejuicht terwijl Hij op een ezel Jeruzalem binnenreed. De Stille Week wordt deze […]
Prediking

Preekschets Matteüs 21:1-11 – zesde zondag in de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Palmzondag, Veertigdagentijd

Schriftlezing: Matteüs 21:1-11 Het eigene van de zondag De zesde zondag van de Veertigdagentijd, ook wel Palmzondag of Palmpasen genoemd, is de eerste dag van de laatste week op weg naar Pasen. Deze week wordt de Stille of Goede Week genoemd. Waarschijnlijk komt de aanduiding Goede Week van de officiële Latijnse naam, Hebdomada Sancta. De […]
Prediking

Palmzondag

Preekwijzer 2019 | Redactie | Artikel | Palmzondag

Materiaal voor Palmzondag / Passiezondag / Zondag palmarum 8 kindermomenten, waaronder ‘De Grote Palmtak Quiz’ (voor jong en oud). 11 bijbels-theologische artikelen, waaronder eentje over de symbolische betekenis van de ‘palmboom’ in de Bijbel. 15 preekschetsen, zowel bij de ‘traditionele’ evangelielezingen voor deze zondag als bij lezingen uit Exodus, de Psalmen, Jeremia, Jesaja en Ezechiël. […]
Geloof

Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen, Hemel | Kerkelijk jaar, Kerst, Palmzondag

Het verhaal van Palmpasen (Matteüs 21,1-11; Marcus 11,1-10; Lucas 19,28-44; Johannes 12,12-19) vertelt hoe Jezus niet te paard Jeruzalem binnentrok, als een generaal, maar als een vredeskoning op een nederige ezel. Dit overeenkomstig een oude profetie van Zacharia. Het volgende verhaal is geïnspireerd op een Marokkaans sprookje. De kameel keek wazig in de verte. Hij […]
Geloof

De palmpasenhaan

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Gelijkenis | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Dit Palmpasenverhaal (bij Matteüs 21,1-11; Marcus 11,1-10; Lucas 19,28-44; Johannes 12,12-19) is een fantasie over de palmpasenstokken. Waarom staat daar een haantje op? In de hemel staat een werkplaats. In de hoeken van die werkplaats liggen kerstbomen, hulst en paastakken. Op lange planken langs de wanden liggen kerstballen, kaarsen, paaseieren en nog veel meer spulletjes. […]
Prediking

Preekschets Marcus 15:31b – 6e zondag van de veertigdagentijd

Preekwijzer 2018 | Wessel Westerveld | Preekschets | Palmzondag, Veertigdagentijd

6e zondag van de Veertigdagentijd Anderen redt hij, zichzelf te redden vermag hij niet. Marcus 15:31b, Naardense Bijbel Schriftlezing: Marcus 15:21-32 Zie ook Preekschets Marcus 14:41b -1e zondag van de veertigdagentijd Preekschets Marcus 14:41b -1e zondag van de veertigdagentijd Preekschets Marcus 14:58 – 3e zondag van de veertigdagentijd Preekschets Marcus 14:71 – 4e zondag van […]