Menu

Basis

Leven in contrasten

Jaarthema Herademing 2022

Wanneer we een schilderij, een foto of een portret spannender willen maken, maken we gebruik van tegenstellingen. We gebruiken bijvoorbeeld zwart en wit om het contrast extra te benadrukken. Hoe groter het contrast, des te sterker het schilderij. Door te spelen met tegenstellingen, wordt een kunstwerk krachtiger en brengen we een gevoel over naar de kijker. Dat beogen we ook met onze nieuwe jaargang over ‘Leven in contrasten’.

Deze jaargang gaat niet over contrasten in de kunst, maar over contrasten in ons leven. Ons leven kent vele tegenstellingen: we kennen ervaringen van vreugde en geluk, maar ook van verdriet en rouw. Soms moeten we loslaten om weer te mogen ontvangen. Volgens de schrijver Prediker is er voor alles wat gebeurt een uur: van geboren worden en sterven; van lachen en huilen; van liefhebben en haten; van woede en vrede; van breken en helen.

Alles heeft zijn tijd, in de woorden van Prediker. Al deze paradoxen brengt hij in verband met het werk van God die alles wat er is de goede plaats in de tijd heeft gegeven (Prediker 3). Daarmee geeft hij aan dat wij niet altijd kunnen begrijpen wat zich in ons leven afspeelt. We leiden ons leven zoals het komt en het gaat. We kunnen Gods werk immers niet doorgronden.

Met deze jaargang ‘Leven in contrasten’ willen wij laten zien hoe spannend spiritualiteit is. Spiritualiteit is immers het verhaal dat onze ziel vertelt, en dat verhaal gaat niet alleen over ervaringen van verwondering en genoegens. Spiritualiteit is geen luxe artikel dat gebruikt kan worden, nadat aan onze behoeften is voldaan. Spiritualiteit is geen comfort, maar bittere noodzaak. Het is het verhaal van onze innerlijke rust en onrust; van onze waarheid en twijfel; van hoop en heling, maar ook van de wanhoop, gebrokenheid en radeloosheid van ons eigen hart.

Het echte spirituele verhaal is het verhaal over onze nood, de gewondheid van het bestaan. Het gaat over het ‘zuchten’ en ‘kreunen’ van onze geest en ons verlangen gedragen en bemind te worden. Wie zijn wonden niet ervaart, kan niet geheeld worden en niet tot een echte spiritualiteit komen. Het echte verhaal van iedere mens is het verhaal dat getekend is door wat tegen zit op de weg. In deze zin kan spiritualiteit ook een contrastervaring zijn.

God kan zich openbaren aan de grenzen van het bestaan, in situaties van gebrokenheid. God kan ons in contact brengen met een innerlijke kracht die een nieuwe verbondenheid schept met onszelf, onze medemens en de wereld.

In deze jaargang stellen we verschillende contrasten aan de orde:

  • zwijgen en spreken (maart 2022)
  • waarheid en leugen (juni 2022)
  • woede en vrede (september 2022)
  • samen en alleen (december 2022)

Kitty Bouwman
Hoofdredacteur van Herademing


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken