Menu

Basis

Persoonlijke belevingen van Jezus

Verspreid door dit nummer vindt u de neerslag van vier gesprekjes over wat mensen persoonlijk beleven aan Jezus.

Jezus laat zien wat je moet doen

Ja natuurlijk geloof ik in Jezus. Maar ik vind het wel moeilijk, hoor, om te zeggen wat ik precies geloof. Jezus is de Zoon van God.

Het leukste vond ik om de kinderen de verhalen van Jezus te vertellen. Als juf vertelde ik vaak verhalen. De verhalen over Jezus of de verhalen van Mozes in het biezen mandje. En met Kerst natuurlijk het verhaal van Jozef en Maria en het kindje Jezus. In die tijd waren er nog niet zoveel kinderbijbels en andere boekjes, en vertelde ik het verhaal gewoon zelf. En later in de week mochten ze er een keer een tekening over maken. Dan vertelde ik het verhaal gewoon nog een keer of ik liet de kinderen zelf het verhaal vertellen, dan konden ze het beter onthouden. Iedere dag begonnen we met bidden en zingen. En soms vertelde ik wel eens een extra verhaal. Ik vertelde de verhalen gewoon zelf, bij de kleine kinderen kan je toch niet die moeilijke woorden gebruiken! In al die jaren is er veel veranderd. Later heb ik ook de zondagschool gedaan en daar de verhalen verteld met een doek waar je de poppetjes op kon plakken. Dat vond ik leuk om zo de verhalen te vertellen.

Jezus laat zien wat je moet doen. Tegenwoordig doen mensen daar soms zo ingewikkeld over. Hij is gewoon de Zoon van God. God heeft hem naar ons gestuurd om ons de verhalen te vertellen. Je weet ook zelf wel wat goed en niet goed is. Als iedereen dat nu eens gewoon zou doen, en alles een beetje meer met elkaar zou delen dan zou het mooier zijn. Met de watersnood was er ook niets en moest alles opnieuw opgebouwd worden. De kerk werd toen voor van alles gebruikt. Je was er gewoon voor elkaar en voor wie het nodig had. Je hielp elkaar. Dat is toch ook wat Jezus zegt? En als er dan ergens wat nodig was, dan werd dat geregeld.

Nu ga ik nog af en toe naar de kerk. Het lukt niet altijd. Ik versta ook niet alles meer. Maar de verhalen uit de Bijbel ken ik toch wel, dus dan weet ik waar het over gaat. Als je zo samen bent, dan is het voor mij goed. Ik bid en dank iedere dag. Dat heb ik de kinderen op school ook altijd geleerd.

Voor mij is Jezus’ nabijheid een levende werkelijkheid

Wie Jezus voor mij is? Hij is ‘primus inter pares’: de eerste onder zijn gelijken. Jezus is de eerstgeborene. We zijn allemaal kinderen Gods, net als hij. Jezus is daarin niet anders dan wij. Want hij zegt het ook zelf. Hij zegt zelf dat wij allemaal zijn broers en zussen zijn. Dat is voor mij echt een wezenlijk iets in mijn geloof. Jezus liet aan de mensen om hen heen, en aan ons, de weg zien om God te leren kennen als Vader. Hij ging ons voor op die weg. Hij leefde ons letterlijk voor hoe we door het leven heen moeten gaan. Als een soort opvoeder, als oudste van het gezin die mede laten zien hoe het ook kon, hoe het anders kon.

Hij heeft laten zien dat het niet gaat om een afstandelijke God waar je bang voor moet zijn, maar om God die Abba Vader is. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat Jezus die weg heeft laten zien en als mens heeft aangetoond dat het te doen is om zo te leven, los van alle overige theologische dingen die men zegt over Jezus. Die zijn voor mij niet zo relevant. Ik geloof in Jezus, dat hij degene is die nog steeds de rol van broer, als onze gelijke, wil vervullen in geestelijke vorm. Dat hij ons aller grote broer is. Dat hij ook na onze dood er voor ons zal zijn. Dat hij dan voor ons weer toegankelijk is zoals vroeger.

Ik geloof dat Jezus nog steeds bestaat, in spirituele zin. Hij is geen abstract begrip. Als wij overlijden zal hij er ook zijn om dan te helpen. Zoals veel mensen met een bijna dood-ervaring ook duidelijk omschrijven dat ze Jezus hebben ontmoet. Dat Jezus zo dus nog steeds vol liefde mensen ontvangt. Dat hij er is voor iedereen die hem aanroept, ook na de dood. Voor mij is zijn nabijheid een zekerheid, een levende werkelijkheid. Daar twijfel ik niet aan. In geestelijk opzicht is hij ons altijd nabij. Wij zijn wel eens ver van hem maar omgekeerd nooit.

Als alles opgeschreven zou worden over Jezus zou er een hele bibliotheek gevuld worden. Daarmee is bedoeld dat niet alles gezegd is. Je kunt Jezus niet alleen vastpinnen op woorden in de Bijbel. Dat staat ook in de Bijbel. Je kunt bijbels onderbouwen dat Jezus de Bijbel overstijgt. Je kunt hem niet vastpinnen met citaten. Hij is zoveel meer. Maar hij leert vooral de weg van de liefde. Jezus ís de weg van de liefde. 

Jezus is mijn redder!

Hierbij mijn persoonlijke belijdenis, althans zo voelt het wel als je wordt gevraagd om op papier te zetten wie Jezus voor je is. Ik moest echt wel even nadenken wat ik hier zou schrijven, maar er was maar één zin die direct in mij opkwam en ook niet meer wegging: Jezus is mijn redder!

Ik heb in mijn leven namelijk geprobeerd om mij te ontworstelen aan het geloof en aan God. Ik heb een leven zonder God geleefd en ervaren dat dit mij op een dieptepunt heeft gebracht, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar het is niet gelukt… en dat komt omdat God mij in de rouwdienst van een tante totaal onverwacht met een tekst ‘aan mijn jas trok’ en ook niet meer losliet. Ik heb echt een aantal maanden geworsteld; met mijzelf en ook met God. Dit kon niet waar zijn, niet voor mij… Maar God heeft mij daarna in een andere preek duidelijk gemaakt dat zelfs ‘de man naar Gods hart’ David vol met zonde was. Ik had het inderdaad niet verdiend, maar dat was ook niet relevant, want dat had Jezus namelijk voor mij al gedaan.

Voor mij veranderde er veel in mijn leven. Van dancefeestjes waar ik heenging weer trouw naar de kerk. Ik had vroeger wat moeite met het woord bekering. Mijn vader noemde het omkering: terug naar God. En zo voelde het ook voor mij. Als een verloren zoon, geliefd zoals Hij Zijn eigen zoon lief heeft, om Hem. Dat is voor mij de tweede betekenis van Jezus in mijn leven; niet alleen Redder, maar ook voorbeeld tot navolging. Omdat ik denk dat het leven dan meer wordt zoals het bedoeld is, maar ook als dank naar – en eerbetoon aan God. Gelukkig zitten mijn vrouw Ria en ik daarmee volledig op één lijn. Dat maakt dat je met elkaar kunt zoeken, elkaar kunt corrigeren, maar ook stimuleren, voorbeelden (proberen te) zijn voor anderen. Ik geloof dat evangelisatie op deze manier waardevol kan zijn, ook voor anderen die Jezus nog niet kennen.

Heb ik daarmee een heilig leven? Zeker niet! Maar ik mag wel elke dag in gesprek gaan met God en Hem danken voor het werk van Zijn Zoon Jezus, mijn Christus. 

In Jezus wordt de liefde van God geopenbaard

Toen mij werd gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over wie Jezus voor mij is, moest ik daar even over nadenken. Hoe beschrijf je iemand die niet alleen groter is dan het leven zelf, maar ook groter dan de dood? Toch heb ik besloten een poging te wagen. Sinds ongeveer een jaar kom ik in de kerk. Daarvoor was ik er ook wel eens geweest en wist van verhalen over het bestaan van een God af, maar een persoonlijke relatie met Jezus ontbrak. Toch bleef iets mij aantrekken aan het geloof en de kerk. Althans, dat dacht ik toen. Nu weet ik dat het niet iets was wat mij aantrok, maar dat het God zelf was die aan mij trok.

Voor mij is Jezus degene die mensen redt, zonder dat zij zelf ten diepste beseffen dat ze verloren zijn. Hij zoekt mensen op, zonder dat zij willen worden gevonden. Jezus is de weg waarmee God Zijn verlossing geeft. Hij geeft het eeuwige leven (Johannes 10:28- 30). In Jezus wordt de liefde van God geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven (1 Johannes 4:9).

Het verlangen dat ik op een bepaald moment mocht ervaren om een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen, was niet de aanleiding tot de ontmoeting met Jezus maar het antwoord: ik was al gevonden. Jezus voelt voor mij als bemiddelaar tussen God en de mensen (1 Timoteüs 2:5). Zonder Hem was alles verloren. Door Hem kunnen wij bij de Vader komen (Johannes 14:6). Hij is de opstanding en het leven. Wie in Hem gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Hem gelooft, zal nooit sterven (Johannes 11:25-26). 


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken