Menu

Basis

The Passion was here: in Zeist

Interkerkelijk project

The Passion in Zeist
Beeld: Remko Modderkolk

Wat doen kerken als er in hun plaats een tv-evenement als The Passion neerstrijkt? Geeske Donze kijkt terug op een al met al inspirerende tijd.

Op een vroege, mistige morgen in oktober vorig jaar werd bekendgemaakt dat The Passion naar Zeist zou komen. ‘Jij wist dat als kerkelijk werker zeker al van tevoren?’ vroeg iemand in mijn omgeving.

Maar net als voor bijna alle andere Zeistenaren kwam dit nieuws voor mij als een complete verrassing. Er ontstond gelijk wat reuring in diverse kerkapps: moeten we hier iets mee? Wie gaat dat dan doen? Waar moeten we beginnen?

Het tv-evenement is voor de plaatselijke gemeente vooral een manier van stadspromotie. Dat laatste bleek ook de reden te zijn dat Zeist The Passion had ‘ingekocht’: The Passion, dé muzikale paasvertelling voor iedereen. Een snel inventarisatierondje in mijn eigen (kerkelijke) netwerk leverde echter op dat The Passion niet helemaal zo ‘voor iedereen’ bleek.

In het delen van het evangelie moeten kerken elkaar toch kunnen vinden?

Een enkeling was fel in zijn of haar kritiek: hier moeten we ons als kerk toch ver van houden, zo’n show heeft niets met het lijdensverhaal te maken. Maar er werd voornamelijk wat lauw gereageerd. ‘Ik heb er persoonlijk niet zoveel mee,’ hoorde ik vooral.

Inmiddels raakte ik in gesprek met plaatsgenoot Annemarie Bijl, fan van The Passion en met een passie voor verbinding. ‘Dit kan toch niet waar zijn,’ zeiden wij tegen elkaar. ‘Straks is hier dat grote spektakel, met al die duizenden mensen, en waar zijn dan de kerken?’

Want wat je ook van The Passion als evenement vindt, de kernboodschap is het evangelie. Dat is hét verhaal van Gods liefde voor mensen, God die in Jezus dicht bij ons komt en zijn leven met ons wil delen, God die met zijn leven door de dood heen óns het leven geeft. De kern van wat wij belijden. De vorm spreekt ons misschien niet direct aan maar in het delen van het evangelie zouden we elkaar als kerken, als christenen, toch moeten vinden?

Geloven in Verbinding

Vanuit dat verlangen naar onderlinge verbinding en het gevoel van urgentie om als kerken juist ook rondom The Passion present te zijn in de samenleving, startten we eind vorig jaar het interkerkelijk project ‘Geloven in Verbinding’. We schreven alle plaatselijke christelijke geloofsgemeenschappen aan, meer dan twintig. In die eerste uitvraag verwoordde Annemarie ons verlangen als volgt:

In deze tijd waarin verschillen soms zo groot lijken en we ook als kerken ieder onze eigen woorden en vormen meebrengen, hopen we rond en door het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en opstanding raakvlakken te vinden in wat we meemaken, met elkaar en met onze Zeister buren die misschien niet zo direct kerkelijk betrokken zijn. Liefde, verraad, vriendschap en rouw kunnen in elk mensenleven voorkomen en daarin kunnen we verbinding ervaren.

Gelukkig bleken er in de praktijk best wat mensen te zijn die ons verlangen deelden, hartverwarmend veel zelfs. We organiseerden een aantal brainstormbijeenkomsten om te inventariseren waar wensen en kansen lagen. Eigenlijk was het project voor ons al geslaagd toen we eind januari met vertegenwoordigers uit wel tien verschillende kerkelijke achtergronden om tafel zaten om te praten over ons gedeeld verlangen naar verbinding, presentie en evangelisatie.

Geeske Donze (links) en
Annemarie Bijl schreven
alle geloofsgemeenschappen aan
Geeske Donze (links) en
Annemarie Bijl schreven
alle geloofsgemeenschappen aan. Beeld: Geeske Donze

Missionaire meelopers

Wat in het draagvlak voor het project ook hielp, was meeveren in de weerstand die er bij een deel van de kerkgangers zeker was. Een van de plaatselijke predikanten zei: ‘In de brief aan de Filippenzen staat “wat telt is dat Christus verkondigd wordt” (Fil. 1:18).’ Dat raakte een snaar.

De brainstorms leverden een aantal mooie ideeën op voor (missionaire) activiteiten. Er ontstond een groep ‘missionaire meelopers’, mensen die zich aanmeldden voor de processie achter het verlichte kruis, om al lopend in gesprek te gaan met hun naaste.

Een interkerkelijk koor wilde een gratis toegankelijke uitvoering van The Crucifixion verzorgen, als er een kerk was die haar gebouw beschikbaar zou stellen.

Een jong stel maakte een missionaire flyer om uit te delen onder het publiek op Witte Donderdag, met onder andere een uitnodiging voor de Alpha-cursus die met het oog op The Passion dit jaar pas zou starten in de week na Pasen.

Zaadjes voor verbinding en voor presentie in de samenleving

Naast het faciliteren van verbinding – wat alleen niet lukt, kan samen misschien wél – bracht Geloven in Verbinding het kerkelijk aanbod in de aanloop naar Pasen bij een breed publiek onder de aandacht. Dankzij een hele prettige samenwerking met de lokale media konden we oecumenische diensten, lezingen, kindervieringen, tentoonstellingen en concerten delen met andere Zeistenaren.

Een aantal geweldige vrijwilligers uit verschillende kerken leverde wekelijks filmpjes, artikelen, agenda-items en interviews aan bij de lokale krant, radio en televisie. Daarnaast waren we actief op onze eigen sociale media, we maakten een wekelijkse nieuwsbrief voor alle kerken en we probeerden alle activiteiten samen te brengen in de digitale oecumenische agenda van de Raad van Kerken Zeist.

Witte Donderdag

En toen was het zover. Op Witte Donderdag gonsde het in Zeist van de activiteiten. Duizenden bezoekers kwamen kijken bij The Passion. In het centrum had een aantal kerken de deuren wijd open staan. Er was koffie of een maaltijd, je kon praten, bidden, stil zijn, even naar het toilet of op een scherm meekijken naar de uitzending. Er was aandacht, er ontstond verbinding. De Geest was aan het werk.

Is Geloven in Verbinding geslaagd in haar missie? Absoluut. Had er meer gekund? Ongetwijfeld. Maar zoals we in de missionaire flyer al schreven: het verhaal stopt niet na Pasen. Het spreekt nog altijd voort. Er zijn zaadjes gezaaid, zowel voor verbinding tussen de kerken als voor de presentie van de kerken in de lokale samenleving.

We kijken met vreugde en verwachting uit naar de toekomst. En die bewust uitgestelde Alpha-cursus? Die startte begin april met twee grote groepen.

Geeske Donze is als kerkelijk werker voor jeugd en gezin verbonden aan de Protestantse Gemeente Zeist. In oktober 2023 richtte zij, naar aanleiding van The Passion, samen met plaatsgenoot Annemarie Bijl het platform Geloven in Verbinding op.

The Passion

The Passion, een eigentijdse passievertelling, is een groots opgezet muzikaal evenement over het lijden en sterven van Jezus Christus. Sinds 2011 wordt The Passion jaarlijks op Witte Donderdag opgevoerd, telkens in een andere Nederlandse stad. Het evenement wordt rechtstreeks op nationale televisie uitgezonden.

De samenwerkende organisaties (voor deze editie waren dat KRO-NCRV, de Protestantse Kerk in Nederland, het Kansfonds en het Bartiméus Fonds) zien in het evenement een missionaire kans om aandacht te besteden aan Pasen voor een groter publiek.


Wat te kiezen
Woord & Dienst 2024, nr. 5

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken