Menu

Basis

Wat wil je bewaren?

Cursief

Piet (78 jaar) is bezig met een grote opruimactie. Binnenkort gaat hij verhuizen naar een appartement. Daar heeft hij veel minder ruimte dan in zijn huidige woning. ‘Dus ik moet “ontspullen” en veel wegdoen’, zegt hij als ik bij hem ben. ‘En lukt dat een beetje?’, vraag ik. ‘Het lijkt me moeilijk om afstand te doen van allerlei dingen die zo vertrouwd zijn.’ ‘Nou, het valt me niet tegen’, antwoordt Piet. ‘Van tevoren zag ik er als een berg tegenop, maar toen ik eenmaal bezig was ging het eigenlijk vanzelf. Misschien ben ik er onderhand aan toe. Naarmate ik ouder word, merk ik dat ik beter kan loslaten. Als ik later naar de Heer ga, kan ik toch ook niets meenemen.’

Piet is blij dat een goede vriend, Henk, hem helpt bij het opruimen. Henk en zijn vrouw zijn vorig jaar kleiner gaan wonen. ‘Dus hij is ervaringsdeskundige’, zegt Piet. Henk laat Piet zelf kiezen, maar heeft wel handige tips. Bovendien weet hij waar Piets overtollige spullen een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Henk is diaken in de kerk. Hij kent verschillende adressen en kringloopwinkels waar ze blij zijn met gebruikte meubels en andere goederen.

In het begin vond Piet het moeilijk om spullen weg te doen. ‘Henk stelde toen voor: “Kijk eerst wat je graag wilt bewaren en mee wilt nemen naar je nieuwe huis.” Dat vond ik een goed idee en het maakte het opruimen een stuk gemakkelijker. Ik ontdekte dat ik veel spullen eigenlijk helemaal niet nodig had.’ Soms doet het Piet pijn om ergens afscheid van te nemen, soms kost het hem weinig moeite. Spullen waar hij echt aan gehecht is en die verbonden zijn met goede herinneringen, neemt hij natuurlijk mee naar zijn nieuwe huis. Daar is gelukkig plaats genoeg voor.

Het opruimen in huis roept bij Piet gedachten aan zijn geloofsontwikkeling op. ‘Vroeger verdiepte ik me in allerlei moeilijke geloofskwesties. Ik zocht naar antwoorden en was gehecht aan bepaalde zekerheden. Geleidelijk aan raakte ik die vaste zekerheden een beetje kwijt. Nu kan ik alles meer openlaten. Ik kan goed met vragen leven. Het lijkt alsof ik steeds dichter bij de essentie van het geloof kom. En dat is voor mij: God is liefde! Voor mij is dat genoeg om te weten en te bewaren!’

Gerry Kramer-Hasselaar is bezoekmedewerkster in de kerk en psychologe. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad.


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken