Menu

None

Horen naar de stem van God-inhoud

De complete tekst van het boek van Kees de Ruijter over de theologie en methode van de preek, ‘dat wonderlijke en tegelijk vertrouwde gebeuren’, is via Theologie.nl Premium beschikbaar.

Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek verscheen bij Boekencentrum, Zoetermeer, in 2013.

Woord vooraf

1. Preek en homiletiek

Preek en homiletiek

Toegang van drie kanten

Situering in traditie en cultuur

Preek, preken en prediking

Meewerken met God?

Horen en antwoord geven als alternatieve denkweg

Opzet

2. Preek en eredienst

Eredienst als bedding voor de preek

Eredienst als spanningsveld rond de preek

Woord en tafel

De beweging van eredienst en preek

Re-integratie van de homiletiek

Eredienst als levensvorm

Eredienst als aanbidding

De naam van de Drie-enige

3. De Drie-enige en de preek

Barth en verder

Van christologie naar pneumatologie

Een vroege trinitarische aanzet

Trinitarische renaissance en stimulans

De Drie-enige communiceert

1. Preken als meebewegen met God
2. Preken als persoonlijke omgang
3. Mensgeworden Woord en preek
4. Preek en herschepping
5. Echo van God: participerend preken
6. Preek en trinitarische grammatica

4. De stem van de Meester

Horen en zien

De preek als Woord van God?

God spreekt

Preek als sacrament

Taal als daad

Drie gestalten van het Woord

De stem van de Meester

5. Heilig Script

Woord en Schrift

Schrift en preek

Canon en geschiedenis

Lezen in perspectief

De Schrift als script

1. Sola scriptura
2. Tota scriptura
3. Verstaan als de waarheid doen
4. Gehoor geven is de ware response
5. Ruimte voor hermeneutiek
6. Theologische consistentie
7. Innovatie als preekprincipe
8. Een heilig script

6. Een blijvende hoor- en spreekoefening

Eén boodschap in zoveel situaties

Schepping en koninkrijk: een spannende relatie

Cultuur als gegeven

Preken als hoor- en spreekoefening

Liturgie en cultuur

Preek en theologie

Preek en ordinary theology

Theologie en eredienst

7. Wat is een preek?

Preek en definitie

Preekdefinitie en het geheim van het geloof

Preekdefinitie en trias homiletica

Betekenisdragers

1. Gecommuniceerd
2. Woord van God
3. Verlossend
4. Geroepene
5. Dienst
6. Hoorders
7. Werkelijkheid
8. Binnen

Definitie en methode

8. Preekvisie en methode

Methode?

Drieslag en methode

De preektekst

De hoorders van de preek

De prediker

Methodisch proces

9. Preek en preekdoel

Het doel van de prediking

Doelgericht preken

Intentioneel preken

Doelstelling en differentiatie

De weg naar het doel

10. Ordening in de preek

Theologie als grammatica

Drieslag en preekvorm

Ordening in dimensies

Een preekstructuur met ordenende kracht

Een open proces

Bijlagen

1 Werkschema basis-preek

2 Werkschema preekvoorbereiding

3 Werkwoordenlijsten preekdoelstellingen

4 Opbouw van de preek in basic structure en moves

Literatuur

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken