Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Preekschets Matteüs 4:18a: christen-zijn op je werk

Bij de ‘zondag christen-zijn op je werk’ Matteüs 4:18b ‘Het waren vissers’ Schriftlezing: Matteüs 4:18-25 Het eigene van de zondag De ‘zondag christen zijn op je werk’, de eerste of tweede zondag in november, sluit aan op Dankdag. Die heet immers voluit ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. De tekst die uitgangspunt is voor deze preekschets […]

Nieuwe boeken