Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Jezus’ opgangsoffer

Volgens het Evangelie van deze zondag ‘wordt’ Jezus, terwijl Hij van hen weggaat, ‘opgenomen’ (Gr.: anephereto) ‘in de hemel’ (Lucas 24,51 – NB). Het hier gebruikte Griekse werkwoord anapheroo (= omhoog dragen, opheffen) wordt in de Septuagint veelvuldig gebruikt voor offeren (vgl. Leviticus 14, 17) en wieroken (vgl. Leviticus 2, 3, 8, 9): voor wat een priester doet in het heiligdom. Hoewel hier geen sprake is van een offer of wierook, mag je vermoeden dat Lucas Jezus’ hemelvaart aan het slot van zijn Evangelie beschrijft als een priesterlijke handeling.

Premium

Preekschets Hebreeën 6:19

De gemeente lijdt onder Jezus’ afwezigheid, in het begin heel letterlijk en fysiek, nu door de uitgestelde verwachting van Jezus’ terugkeer. Hij is door een wolk of smokescreen, rookgordijn aan ons zicht onttrokken: maakt God zich onzichtbaar voor ons? Of is Jezus achter de coulissen bezig voor ons iets klaar te maken, iets voor te bereiden? Waaraan vinden we houvast? Deze preekschets biedt vanuit de Hebreeënbrief handvatten.

Basis

Blijf in beweging!

Wie een alternatief spoor volgt, is er meer of minder bewust op uit om zich door bijbelteksten te laten verrassen. Zo iemand kan vandaag zijn of haar lol op. De schriftlezing uit Exodus die voor vandaag staat aangegeven, lijkt een allegaartje van wat bij elkaar gesprokkelde restjes waarmee de samensteller van het boek niet zo goed raad wist. Hij of zij heeft ze daarom maar hier achter elkaar geplakt en laat het aan ons, de hoorders van de tekst, over om er iets zinnigs van te brouwen.

Nieuwe boeken